Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Son Yazılar

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

Bu yazımızda borçtan kurtulmak için dua yayınlıyoruz. Dua müminin elindeki en büyük yardımcısıdır. O halde bizler her halimizde duayı elimizden bırakmamalıyız. Dua lugatta çağırmak,…

Mühimme Defteri Nedir?

Mühimme Defteri Osmanlı Devleti'nin Divan-ı Hümayunda karara bağlanan hususların padişahın onayı ile düzenlenen fermanların suretlerinin kaydedildiği defterlerdir. Divan-ı Hümayun görüşme…

Osmanlıca 3. Kur Nedir?

Osmanlıca 3. kur Nedir? Sorusu sürekli olarak sorulan sorular arasında bulunmaktadır. Osmanlıca alanında farklı kur ve isimlendirmelerin bulunması bu sorulara neden olmaktadır. İşte bu…