Bu bölümde son kur olan Osmanlıca 4. Kur içinde olan Arşiv metinlerini anlatacağız.  Osmanlı Arşivi dediğimiz zaman Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılış zamanına kadar geçen sürede imzalanan anlaşmaları, tutulan defterleri ve diğer tüm belgelerin yer aldığı bir arşiv akla gelir.

 

Günümüzde bu belgeler Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi olarak geçmekte olup Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunmaktadır. 

 

Bilindiği üzere bu belgeler Osmanlı İmparatorluğu 600 yıldan uzun süre hakim olduğu Balkanlar, Orta Doğu, Kırım’dan tutun Kuzey Afrika’ya uzanan topraklarda şimdi günümüzde varlığını sürdüren 40’tan fazla ülkenin geçmişiyle ilgili bilgiler içermesi yönüyle hayli önemli bir bilgi kaynağıdır. 95 milyonu bulan belgelerin tamamı Osmanlı Türkçesi ile kayıt altına alınmıştır.

 

İşte bu bölümde bir sınıflandırma yaparak aşağıda bu belgelerin neler olduğu ve örnekleri verdik. Faydalı olması ümidi ile selametle kalın. Not: Eklemeler yaptıkça linkler hem çoğalacak hem aktif olacaktır.