Borçtan Kurtulma Duası

admin 330 Görüntüleme
5 Dk. Okuma süresi

Bu yazımızda borçtan kurtulma duası yayınlıyoruz. Dua müminin elindeki en büyük yardımcısıdır. O halde bizler her halimizde duayı elimizden bırakmamalıyız.

Dua lugatta çağırmak, yardım istemek, yalvarmak manalarına gelmekte olup kulun Allah (c.c)’a sığınması halidir. Dua Allah’a (c.c) yakarmaktır, zayıflığını itiraf etmektir, saygı ve tazimle lütfunu, yardımını, ihsanını ve affını talep etmektir. Borçtan kurtulma duası olsun diğer dualarımız olsun bu minvalde samimane ve içten dua etmeliyiz.

Başka bir ifade ile dua nedir denilirse yüce Allah’ın (c.c) büyüklüğünü azametini kabul etmek demektir. Dua için şu ifadeler denilse yanlış olmaz niyazdır, aczi ile istemektir, şükretmektir, övmektir, sevgi ve saygı sunmaktır, ve en önemlisi büyük bir dua bir ibadettir.

Borçtan ve Üzüntüden Kurtulmak için dua

Sahabelerden Ebû Sa’îd el-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün mescide girmişti. Mescitte Ensar’dan Ebû Ümâme (r.a.) adında biriyle karşılaştı ve ona dedi ki “Ya Ebû Ûmâme, ben seni namaz vakitleri haricinde de devamlı mescitte oturmuş halde görüyorum?” dedi.

O mübarek sahabe cevaben dedi ki “Beni bırakmayan sıkıntı ve borçlar nedeniyledir Ey Allah’ın Resulü” Bu cevap üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) dedi ki “Ben sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Eğer bu kelimeleri okursan, Allah senden o sıkıntıyı giderir ve o borcunu öder.”

Bu sözler üzerine “Evet ey Allah’ın Resulü, öğret” dedi. Hz. Peygamber ona “Öyleyse akşama ulaştın mı sabaha erdin mi şu duayı oku” dedi:

İlginizi Çekebilir:   Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?

Borçtan kurtulmak için dua

Okunuşu: Allâhümme innî e‘ûzübike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzübike mine’l ‘aczi ve’l-keseli ve e‘ûzübike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzübike min ğalebeti’d-deyni ve gahri’r ricâli.

Türkçe Meali: Allah’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım, korkak olmaktan ve cimri olmaktan sana sığınırım. Borcun galebe gelmesinden ve insanların kahrından sana sığınırım.

Ebû Ümâme (r.a.) diyor ki; Ben bu duayı denildiği gibi okudum yaptım Allah (c.c.) benden hem gamımı giderdi, hem borcumu ödedi. (Ebû Dâvud, Salât 367)

Uhud Dağı Kadar Borcu Olsa Bile Kolay Borç Ödeten Dua

Son halife olan Hz. Ali (r.a)’a azat olmak için kendisine para teklifinde bulunan bir köle gelir ve kendisine der ki “Taksidimi veremedim. Bana yardım et” Hz. Ali köleye hitaben “Ben sana bir dua öğreteyim. Bu duayı bana Allah Resulu (sav) öğretmişti. Eğer senin Uhud dağı kadar borcun olsa, onları o dua ile ödeme imkanını bulursun. dedi

Sonra aşağıdaki duayı öğretmiştir.

Borç için dua

Okunuşu: “Allahümmekfini bihalalike anharamike ve ağnini bifadlike ammen sivak(e).“ Tirmizi, Daavat, 3558

Türkçe Meali: “Ya Rabbi! Beni helal ile yetinen, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla (ihsan, lütuf) senden başkasına muhtaç etme

Borçtan kurtulma duası olarak başka bir rivayette Tabarani sahabelerden olan Hz. Muaz Bin Cebel’den (r.a.) şöyle rivayet ediyor. Hz. Peygamber (sav) sahabeler arasında çok sevdiği Muaz Bin Cebel’i (r.a.) bir Cuma esnasında göremez.

İlginizi Çekebilir:   Evvabin Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır?

Cuma namazından sonra Muaz Bin Cebel’i gören Allah Resulü onun hâlini hatırını ve neden görünmediğinin nedeni sorar. Hz. Muaz (r.a.) ise birine borcu olduğundan görünmediğini ifade eder.

Hz. Peygamber (sav) Efendimiz ona der ki “Ey Muaz! Sana öyle bir dua öğreteyim, eğer onu okumaya devam edersen, uhud dağı kadar borcun olmuş olsa, Cenab-ı Hak, onu sana ödettirir” O dua ise şöyledir.

Borç ödemek için dua

Okunuşu: “Allahümme malikel’mülki tü’til’mülke menteşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü menteşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmeti mensivek.”

Türkçe Meali “Ey mülkün maliki olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de çeker alırsın. Sen dilediğini aziz kılarsın, dilediğini ise zelil kılarsın. Bütün hayırlar senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin (gücün yeter).” (Al-i İmran suresi, 26) “Ey dünya ve ahiretin Rahmanı! Sen onları istediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden hariç başkasının acımasından müstağni kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” Heysemi, X, 186

Yüce Allah’tan rahman ve rahim olan Allah’tan  merhameti sonuz olan rabbimden yaptığımız ve yapacağımız tüm dular ile borçtan kurtulma duası olarak verdiğimiz bu duaları okuyanların dualarının kabulünü niyaz ediyor ve hayırlı günler diliyorum. Selam ve dua ile

Şifa duaları ve ayetleri konulu makalemizi de okumanızı tavsiye ederim…

Bu makaleyi paylaş
1 İnceleme

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir