Osmanlıca Okuma Metinleri – 3

İnternet üzerinden Osmanlıca yazılmış uzun okuma metinleri bulmak zor olduğundan bizlerde sizler için Osmanlıca okuma metinleri hazırladık. Üstelik Osmanlıca okuma metni hem matbu hat hem Rika hat olarak hazırladık. Yani…

admin

Zühtü Paşa Cami ve Mektebi ile Kitabeleri

Sultan II. Abdülhamit Han'ın Maarif (Eğitim) Nazırı olan Ahmed Zühdü Paşa tarafından 1883 tarihinde yaptırılan Zühtü Paşa Cami ile mektep ve kitabeleri hakkında merak edilen bilgileri bu yazımızda bir araya getirdik. Zühtü Paşa…

admin

Rika Hattı Okuma Metinleri ve Türkçeleri

Rika hattı Osmanlıcanın el ile yazılmasının karşılığı olup herkesin bilmesi gereken bir hattır. Bu makalemizde Rika hat okuma metinleri olarak kısa iki hikayeyi sizlerle paylaşıyoruz. Rika hattında yazım hızını arttırmak…

admin

Kandilli Sultan Birinci Mahmut Çeşme Kitabesi

Kitabeler içerikleri ile sıhhatli bilgiler verdiklerinden kullanılması ve bilinmesi gereken önemli kaynaklardandır. Çeşme kitabesi de bu şekildedir. Bu yazımızda Sultan Birinci Mahmut Çeşmesi Kitabesi üzerinde duracağız. Öncelikle kitabeler hakkında kısaca…

admin

Osmanlıca Rika Okuma Metni – 2

Osmanlıcanın el ile yazılmasının karşılığı olan rika hattı herkesin bilmesi gereken bir hat çeşididir. Bu yazımızda Rika hat ile yazılmış bir Rika okuma metni paylaşıyoruz. Rika hattında yazım hızını arttırmak için gözlü…

admin

Osmanlıca Rika Okuma Metni -1

Osmanlıcanın el ile yazılmasını ifade eden rika hattı herkesin bilmesi gereken bir hattır. Bu yazımızda Rika hat ile yazılmış bir Rika okuma metni paylaşıyoruz. Rika hattı hızlıca yazıldığı için harfler…

admin

Salih Peygamber Kısaca Hayatı

Salih Peygamber (a.s) Kuran-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden birisidir. Hz. Hud peygamberin vefatından sonra Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Semud Kavmi Kuzey Arabistan bölgesinde bulunuyordu. Bu kavim saraylar, köşkler ve…

admin

El Gaffar İsmi Anlamı ve Fazileti

Yüce Allah'ın zati isimleri olan 99 esması vardır. Bu isimlerden biri de "El Gaffar" ismidir. Bu isimlerle O'nun sıfatlarını ve kainattaki tecellilerini anlayabiliriz. Bu esma Allah'ın bağışlama ve merhamet yönünü…

admin

Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi ve Kitabesi

Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi İstanbul'da Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır. Bu çeşme Sultan 2. Mahmut zamanında Silahtar Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi Üsküdarda Salacak İskele Sokağı üzerinde, İmrahor Çeşme…

admin

Hz Hud Peygamberin Kısaca hayatı ve Kıssası

Hz Hud peygamber Yemen'de yaşayan Ad kavmine gönderilen bir peygamberdir. Ad kavmi hem güçlü hem zengin bir kavimdi. Bununla birlikte Allah'a şirk koşmakta ve azgın bir hayat yaşamaktaydılar. Yemen'de bulunan…

admin