Osmanlıca Okuma Metinleri – 5

Osmanlıca olarak yazılmış uzun okuma metinleri bulmak biraz zor olduğu için bizler de sizlerin istifade etmesi için Osmanlıca okuma için güzel bir metin hazırladık. Üstelik hazırladığımız Osmanlıca okuma metnini hem…

admin

Osmanlıca Okuma Metinleri – 4

Osmanlıca yazılmış uzun okuma metinleri bulmak zor olduğu için bizlerde sizlerin istifadesi Osmanlıca okuma metinleri hazırladık. Bununla beraber Osmanlıca okuma metnini hem matbu hat hem Rika hat olarak yazdık. Yani…

admin

Osmanlıca Okuma Metinleri – 3

İnternet üzerinden Osmanlıca yazılmış uzun okuma metinleri bulmak zor olduğundan bizlerde sizler için Osmanlıca okuma metinleri hazırladık. Üstelik Osmanlıca okuma metni hem matbu hat hem Rika hat olarak hazırladık. Yani…

admin

Zühtü Paşa Cami ve Mektebi ile Kitabeleri

Sultan II. Abdülhamit Han'ın Maarif (Eğitim) Nazırı olan Ahmed Zühdü Paşa tarafından 1883 tarihinde yaptırılan Zühtü Paşa Cami ile mektep ve kitabeleri hakkında merak edilen bilgileri bu yazımızda bir araya getirdik. Zühtü Paşa…

admin

Rika Hattı Okuma Metinleri ve Türkçeleri

Rika hattı Osmanlıcanın el ile yazılmasının karşılığı olup herkesin bilmesi gereken bir hattır. Bu makalemizde Rika hat okuma metinleri olarak kısa iki hikayeyi sizlerle paylaşıyoruz. Rika hattında yazım hızını arttırmak…

admin

Kandilli Sultan Birinci Mahmut Çeşme Kitabesi

Kitabeler içerikleri ile sıhhatli bilgiler verdiklerinden kullanılması ve bilinmesi gereken önemli kaynaklardandır. Çeşme kitabesi de bu şekildedir. Bu yazımızda Sultan Birinci Mahmut Çeşmesi Kitabesi üzerinde duracağız. Öncelikle kitabeler hakkında kısaca…

admin

Osmanlıca Rika Okuma Metni – 2

Osmanlıcanın el ile yazılmasının karşılığı olan rika hattı herkesin bilmesi gereken bir hat çeşididir. Bu yazımızda Rika hat ile yazılmış bir Rika okuma metni paylaşıyoruz. Rika hattında yazım hızını arttırmak için gözlü…

admin

Osmanlıca Rika Okuma Metni -1

Osmanlıcanın el ile yazılmasını ifade eden rika hattı herkesin bilmesi gereken bir hattır. Bu yazımızda Rika hat ile yazılmış bir Rika okuma metni paylaşıyoruz. Rika hattı hızlıca yazıldığı için harfler…

admin

Salih Peygamber Kısaca Hayatı

Salih Peygamber (a.s) Kuran-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden birisidir. Hz. Hud peygamberin vefatından sonra Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Semud Kavmi Kuzey Arabistan bölgesinde bulunuyordu. Bu kavim saraylar, köşkler ve…

admin

El Gaffar İsmi Anlamı ve Fazileti

Yüce Allah'ın zati isimleri olan 99 esması vardır. Bu isimlerden biri de "El Gaffar" ismidir. Bu isimlerle O'nun sıfatlarını ve kainattaki tecellilerini anlayabiliriz. Bu esma Allah'ın bağışlama ve merhamet yönünü…

admin