Şifa Duaları ve Ayetleri Nelerdir?

admin 404 Görüntüleme
12 Dk. Okuma süresi
şifa duaları ve ayetleri

Şifa duaları ve ayetleri hastalıklar ile tekamül eden hayatımızın bir parçasıdır. Bizler iman etmiş kişiler olarak hastalıklarımıza hem doktora giderek hem şifa duaları ve ayetleri okuyarak derman arayacağız.

Şifa duaları ve ayetleri nelerdir konusunu işleyeceğiz bu yazımızda ancak öncesinde hastalık ve şifa konusunda bazı hatırlatmalar istiyorum.

Şifa Veren Allah’tır

Bizler iman etmiş kişiler olarak bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu biliyoruz. Hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğunun, hikmetiyle bizi sınadığının bilincindeyiz. Fakat dinimizin en önemli esaslarından biri de tedbir alıp takdiri Allah’tan bilmek ve tevekkül etmektir. Bu açıdan hastalıklarımıza çözüm aramak ta bir çeşit tedbirdir.

Bu çözümü bazen doktorda bazen duada ararız ama takdirin Allah’tan olduğunu bilerek aramalıyız. Hiçbir zaman unutmayalım ki hakiki şifa veren Allah’tır.

Hangi çözüm ile sonuca gidersek gidelim doğru düşünceyi ifade eden bir cümle ile konumuza devam edelim. ‘İlaç içtim hastalığım geçti, şifa buldum’ yanlış bir ifadedir. Doğrusu ‘ilaç vesilesiyle veya dua vesilesiyle Allah bana şifa verdi’ şeklinde olmalıdır.

Yani biz hastalıklarımıza şifayı elbette ki arayacağız ama tesiri hakikinin Allah olduğunu unutmayacağız. Tedbirimizi alacağız, şifamızı arayacağız ve takdir Allah’ın diyeceğiz.

Kuran ve Şifa

O zaman bizi şafi olan Allah’a ulaştıracak tesirli ve kısa yolları aramak uygun olacaktır. Şifa dediğimizde ilk akla gelen Kurandır. Zira İsra suresi 82. Ayeti çok açıktır ki mealen der ki  “Hem biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminlere inananlara bir şifa, bir rahmettir.” Görüldüğü üzere Yüce Allah Kuranı tanımlarken Şifa ve Rahmet olarak tanımlamıştır.

Bu şifa ve rahmetin ilk etapta manevi olarak iman, amel ve ahlak olarak akla gelse de bunun yanında maddi olarak da Kuranın şifa olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu konuda hem ayetler vardır hem hadisi şerifler vardır.

Kuran bizi yaratan Allah’ın kelamıdır ve bize din ve dünya hayatının doğru, sağlıklı ve güzel olması için gerekli bilgileri verir. Kuranı okumak hem bize ecir kazanıdır hem Allah’ın mağfiretine ve hoşnutluğuna ulaştırır. Hem maddi ve manevi anlamda bize huzur verir, şifa verir, rahmet olur.

Şifa Duaları ve Ayetleri

Sual: Deniliyor ki şifa duaları ve ayetleri okuyoruz ama bir netice alamıyoruz.? Baktığımızda Kur’an-ı Kerimde Allah “Bana dua edin size icabet edeyim(yani duanıza cevap vereyim) diyor. Her yapılan duaya cevap verileceğini ifade edilmiş?

Cevap vermek ayrı kabul etmek ayrıdır. Her duaya cevap verilir.  Fakat istenilen şeyin aynısını vermek Cenab-ı Hakkın hikmet ve iradesine bağlıdır.

Misal hasta birisi doktordan bir ilaç istese doktor bu isteğini aynen vermek zorunda değildir. Belki istediği ilacın aynısını verir. Belki daha iyisini verir. Belki de hastaya zararlı olduğu için hiç vermez.

Böyle de kul, dua ederek Cenab-ı Hak’tan bir şey (bazen şifa olur bu şey) ister. Hak Teala da kulunun yaptığı duasına şu şekilde cevap verir:

-Ya istediği şeyin aynısını (Tam şifa) verir. -Ya daha iyisini verir. (Maddi manevi şifa ve afiyet) -Ya da ona zararlı olduğunu bildiği için hiç vermez. (Belki o şifa ile günaha girecek, hakikatini biz bilemeyiz). Belki duasını ahiret için kabul eder. Karşılığını ahirette verir.

Nitekim Kur’an-ı Kerimde Cenab-ı Hak “Olur ki bir şeyden hoşlanmadığınız halde o sizin için hayırlı olabilir. Bir şeyi de hoşlandığınız(sevdiğiniz) halde o sizin için şer olabilir. Allah bilir lakin siz bilmezsiniz.” (Bakara 216) buyurmaktadır.

İlginizi Çekebilir:   El Musavvir Esmasının Anlamı ve Fazileti

Şifa duaları ve ayetleri dediğimizde dikkat edeceğimiz en büyük şey okuduklarımızın karşılığını verecek olan Allah’tır, şifayı sebepler değil Allah verir ve yaptığımız şeyi inanarak ve ihlasla yapmak esastır. Bazı okuduğumuz şeylerin ise şartları vardır ki onlara riayet etmeliyiz.

Sual: Hastalıklar neden gelir?

Hastalıklarımıza şifa duaları ve ayetleri ile şifa aramakla beraber hastalıklar neden gelir hikmeti nedir bilmekte fayda var. Unutmayalım ki bu dünya hayatı imtihanlarla doludur ve hastalıklar da bu imtihanın önemli bir parçasıdır.

Eğer bu hastalıkları sabırla karşılasak ve elimizdekilere şükür etsek elbette ki hayatımız tek düzelikten çıkar ve kemal bulur. Ahirette ise mükafat ile karşılaşırız. Belki de bu hastalıklar günahlarımıza isyan etmemek şartıyla kefaret olacaktır. 

Ve elimizdeki hayat gibi sağlık gibi nimetler bu şekilde kıymeti anlaşılmakta ve bilinmektedir. Yoksa güneşin doğması gibi o kadar çok nimetler var ki tek düze olduğundan o nimetin farkında değiliz.

Hazreti Peygamber Hastalanınca Ne Yapardı?

Şifa Duaları

Peygamber efendimiz hastalandığında Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları da kullanmıştır. Bununla beraber sadaka da vermiştir. Bir Hadis-i şerifte “Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz” buyurmuştur.

Usame bin Şüreyk (R.Anh) şöyle anlatıyor: “Nebi (s.a.v.) sahabeler ile beraber iken geldim. Onlar Nebinin yanında başlarının üzerinde kuş varmış hareket ettiklerinde uçacakmış gibi idiler. Onlara selam verip oturdum. Civar köylerden bedevi Araplar geldi ve:

−Ya Rasulallah, hasta olduğumuzda tedavi olalım mı? dediler. ‘Evet, tedavi olunuz zira Allah yarattığı her derde deva yaratmıştır. Ancak ihtiyarlık müstesnadır’ buyurdu.” (Ebu Davud 3855, Tirmizi 2039)

İlaçların en hayırlısı Kur’an-ı kerimdir.  (İbni Mace), Yasin Suresi bütün dertlere şifadır, O Kur’an’ın kalbidir. (Deylemi, Tirmizi), Fatiha her derde devadır. (Beyheki), Asıl deva Kur’an’dır. (İbni Nasr), Fatiha ile Ayet-el kürsi’yi okuyana, o gün nazar değmez. (Deylemi)

Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız.” (Buhari, Tıb 30; Müslim)

Şifa duaları ve ayetleri dediğimizde Yunus Peygamberin (a.s.) Kuranda geçen duasını okumakta pek faziletlidir.

şifa duaları ve ayetleri

Yunus Peygamberin (a.s.) bu duasını sıkıntıya düşmüş ve başı belaya girmiş hangi mümin bu duayı yaparsa, Allah mutlaka onun duasını kabul buyurur.” (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Sabah ve akşam ihlas ve Muavvizeteyni yani iki kuleuzü’yü üçer kez oku. Bunlar bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir. (Tirmizi)

Yine Şifa duaları ve ayetleri denildiğinde Hz. Eyüp (a.s) Kuranda geçen duası da tesirli ve şifa niyetine okunan dualardandır.

şifa duaları ve ayetleri

Maddi ve manevi hastalıklarına şifa bulmak isteyenler, Hz.  Eyyüb (a.s.)’ın hastalıkları için yaptığı Enbiya Suresinin 83. ayetine devam etsin.

 Kuran’da Geçen Şifa Ayetleri

Şifa duaları ve ayetleri ile ilgili Kuran-ı Kerim’de içinde şifa geçen 6 tane ayet vardır. Bunlar şunlardır.

Tevbe Suresi 14. Ayet

şifa duaları ve ayetleri

 “Ve yeşfi sudura kavmin mü’minîn.”

Meali: “Allah, müminler topluluğun kalplerin, ferahlatsın!” 

Yunus Suresi 57. Ayet

şifa duaları ve ayetleri

 Ve şifaun limâfî’s-sudûr.

Meali: Gönüllerde olana (dertlere) bir şifa

Nahl Suresi 69. Ayet

şifa duaları ve ayetleri

 “Yahrucüminbutûniha şerâbun muhtelifun elvânuhu fîhişifâun linnas”

Meali: “Onların –arıların- karınlarından renkleri çeşitli (muhtelif) bir içecek (bal-şerbet) çıkar ki, onda insanlar için bir şifa vardır” 

İsra Suresi 82. Ayet

şifa duaları ve ayetleri

 “Ve nunezzilu minel-kur’âni mahuve şifâunve rahmetun lilmu’minîne”

Meali: “Hem biz Ku’randan peyderpey öyle bir şey indiriyoruz ki o inanan müminler için şifa ve rahmettir”

Şuara Suresi 80. Ayet

şifa duaları ve ayetleri

 “Ve izâ meridtu fehuve yeşfîn”

Meali: “Hastalandığımda bana şifa veren Odur” 

Fussilet Suresi 44. Ayet

şifa duaları ve ayetleri

“Gul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun”

Meali: “De ki, O iman edip inananlara doğru yolu gösteren bir hidayet (kılavuz) ve şifadır” 

Evet bu Şifa duaları ve ayetleri olarak bu şifa ayetlerini tek sayı üzerine okumak elbette pek faydalıdır.

İlginizi Çekebilir:   Kabirde Okunacak Dualar ve Sureler Nelerdir?

Bir rivayette şöyle denilmiştir. Üstaz Ebul kasem el kureyşi oğlu çok şiddetli bir hastalığa yakalandı. Öyle ki ondan ümidi kesti bu durum üstaza çok ağır geldi. Bunun üzerine uykuda hak subhanehu ve tealayı gördü ve ona şekvada bulundu. Cenabı hak ona buyurdu ki şifa ayetlerini topla ve çocuğunun üzerine onları oku. Onları bir tasın (kabın) içine yaz sonra da içine içilecek bir şey koyarak ona içir. O da öyle yaptı kısa zaman sonra çocuğa şifa ihsan buyruldu. (Ruhul beyan s.194)

Hz. Peygamberden Gelen Şifa Duaları ve Ayetleri

Peygamberimiz Hasta Olduğunda Okuduğu Dua

Hazreti Peygamber hasta olduğunda şu duayı okuduğu rivayet edilmiştir.

şifa duaları ve ayetleri
Peygamberimiz Hasta Olduğunda Okuduğu Dua

Bismillahi argıke min külli şeyin yu’zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahü yeşfike bismillahi argıke. (Allah’ın adıyla sana rahatsızlık veren her şeyden sana okurum. Bütün nefislerin veya hasetçi her bir gözün şerrinden Allah sana şifa ihsan etsin. Allah’ın ismi ile sana okurum.) derdi. (Müslim)

Hasta olan insanların okuyabileceği dualar

Rasullah’ın (s.a.v.) eşi validemiz Hz. Ayşe’den (r.a.) gelen bir rivayet şöyledir. Bir hasta geldi ve dua talep etti. Rasullah’da (s.a.v.) söyle dua etti.

şifa duaları ve ayetleri

Ezhibilbe’serabbin’nasişfi ve enteşafi la şifaeilla şifaüke , sifaen la yüğadiru segama (Ey insanların Rabbi bu hastalığı gider! Şifa ver, zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan gayri şifa yoktur. Allah’ım öyle bir şifa ver ki hastalıktan hiçbir eser kalmasın.” (Buhari, Ebu Davud, Tıbb, 18, 19)

Hazreti Peygamber (s.a.v.) bir vakit rahatsızlandı. O zaman Muavvizeteyn surelerini okuyarak üzerine üfledi ve eliyle üzerine meşhetti. Ve şöyle buyururdu;

şifa duaları ve ayetleri

Bismillahiallahümme daavini bidevaike veşfinibişifaike veağnini bifadlike ammen sivaake vahzer anni ezake. (Allah’ın adı ile. Ey Allah’ım! Beni sen kendi devan ile tedavi et, bana sen kendi şifan ile şifa ver. Ve beni sen kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan (cefalardan) beri kıl) (Heysemi)

 Diş Ağrısı veya bedeninde bir ağrısı olan için dua

Osman İbnu Ebi’l-As (r.a) Allah resulüne gelerek dedi ki ben Müslüman olduğumdan beri beri vücudumda çekmekte olduğum bir ağrı var dedim. Bana elini, vücudunda nerede ağrı var ise ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku. dedi. Dua budur;

şifa duaları ve ayetleri

3 kere Bismillah söyledikten sonra arkasından 7 kere, “Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri maaecidu” oku. Arapça metinde parantez içindeki kısımdır. Yani vücudumda çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah’ın izzeti ve kudretine sığınıyorum. Ben bunu birçok kez yaptım. Allah (c.c.) benden bu hastalığı giderdi. (Tirmizi, Tıbb 29)

Şifa Salavatı Nedir? Nasıl okunur?

Bu şifa salavatı (Şifa duaları ve ayetleri olarak) meşhur olup günlük hayatımızda hastalıklarımıza karşı okuyabileceğimiz faziletli salavatlardan biridir.

şifa duaları ve ayetleri

Yine okuyabileceğimiz önemli ve meşhur dualardan biri de şudur. Hazreti Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kim her sabah ve her akşam üç defa bu duayı okursa ona hiçbir şey zarar vermez.”

şifa duaları ve ayetleri

Bismillâhillezi lâ yedurruma’asmihi şey’ün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim (Adı vesilesiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle. O Allah ki her şeyi işitir ve her şeyi bilir» derse, ona hiçbir şeyden zarar gelmez.” (Deavat, 13)

Hastalık, salgın hastalık ve virüslere karşı dua 

Hz.Enes (r.a)’dan rivayet gelen Rasulullah (s.a.v)  şöyle derdi:

şifa duaları ve ayetleri

Okunuşu: Allahümme inn, euzübike minelbarasi velcünuni velcüzzami ve seyyiilesgam

Evet arkadaşlar elbette okuyabileceğimiz şifa duaları ve ayetleri pek çoktur. Biz şimdilik bu kadar ile iktifa ettik. İnşallah faydalı olmuştur. Selam ve dua ile.

Osmanlıca Eğitim nedir? İlgili makalemizi okuyabilirsiniz. 

Osmanlıca Mesajlar nasıl yazılıyor? Linke tıklayınız. 

Sıfırdan Osmanlıca Öğrenmek ister misiniz? 8 ders ile çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. 

Bu makaleyi paylaş
1 İnceleme
  • zoritoler imol says:

    You completed a number of nice points there. I did a search on the matter and found nearly all persons will agree with your blog.

    Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir