Tevhid Nedir? Tevhid İnancı Hakkında Bilgiler

admin 225 Görüntüleme
4 Dk. Okuma süresi

Tevhid Nedir? Tevhid inancı hakkında bilgileri araştırarak bir araya getirdik. Kısaca Allah’ın zatına, isim ve sıfatlarına şirk yani ortaklık koşmamaktır. Allah birdir ve ortağı asla olamaz.

Tevhid Nedir ve hakkındaki bilgileri her Müslümanın temel olarak bilmesi gerekir. Arapça kökenli olan tevhid vahdet yani bir olmak kökünden türemiştir. Tevhidi en güzel anlatan ve aynı zamanda imanın da anahtarı olan Lâ ilâhe illallah cümlesidir. Allah’tan başka ilah edinebilecek ne olursa olsun tamamını reddedip yalnızca Allah’a iman etmek manasındadır.

Tevhid denildiğinde İslâm’ın en temel ilkesi olan Allah’a iman akla gelir. Hem Kur’an ve Sünnetin ruhu denilebilir. Tüm peygamberlerin gönderilmesi temelinde bu nokta vardır. Dinimizin aynı zamanda tevhid dini olması, diğer din ve inançlardan onu ayırır.

Tevhid Nedir?

dua

Yüce Allah’ın varlığına, bir olmasına, isim ve sıfatlarıyla onun eşi ve benzeri bulunmadığına iman etmeye tavhid denir. Bu ifadenin karşılığı ise Lâ İlâhe İllallah kelimesi olup buna kelime-i tevhid denilir. Tevhid inancını kabul eden birisine mümin veya muvahhit denilir.

Kelime-i tevhid bize ibadet edilecek olanın sadece Allah olduğunu ifade eder. Bu kelimede geçen Allah adı tüm esmayı içine aldığından bu cümle aynı zamanda Allah’tan başka rezzak yani rızkı veren veren yoktur, Allah’tan başka baki yani ebedi yoktur, Allah’tan başka Melik yoktur gibi anlamları da içinde bulundurur.

İlginizi Çekebilir:   Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?

Bu hususta Nisa suresi 36. ayet “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın” beyanıyla Uluhiyetin kime ait olduğu, bunun sadece eşi ve ortağı olmayan Allah’a ait olduğu ve beraberinde ikinci bir ilah olamayacağını red eder.

İnsanlara bir uyarıcı olarak gönderilen Peygamberlerin ilk vazifesi tevhid yani Allah’ın birliği olmuştur. Yine bu hakikate işareten Araf suresi 59. ayette “…Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur…”  denilmektedir. Özetle bütün mahlukatın ve her şeyin yaratıcısı tek bir olan Allah’tır. Allah’ın zatında, fiillerinde, işlerinde ortağı yardımcısı asla yoktur. 

Tevhid İnancı Nedir?

Bazı İslam alimleri tevhidi iki kısma ayırmışlardır. Birisi ilmi diğeri ise ameli tevhiddir. Bu ayrıma göre Allah’ın var olduğu, bir olduğu ve ortağının olamayacağına iman etmek ilmi, bu tevhid inancı insancına uygun olarak hareket etmek ve ona göre yaşamak ise Ameli tevhiddir. Kamil mümin olmanın yolu ilmi ve ameli olarak bir bütünlük içinde yaşamaktan geçmektedir.

Tevhit Ne Demek Din Kültürü

Tevhid inancı dediğimizde dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de bu inancının hayata tatbik edebilmektir. Gönderilen tüm peygamberler tevhid çerçevesinde vazifeleri yapmışlardır. Bu vazifeyi yaparken tevhidin zıttı olan şirke müsamaha göstermemişler ve hatta savaş açmışlardır. Mesela İbrahim peygamberin putlara karşı olan hareketinin temeli tevhid hakikatidir. 

İlginizi Çekebilir:   Kadere İman Nedir? Hayır ve Şer Allahtan mıdır?

Hz.  Peygamber (sav) ve sahabelerin hayatları incelendiğinde bu mücadelenin örnekleri çokça vardır. Tevhid inancı ile Peygamberin tebliğini kabul edenler şirkin sembolü olan putlardan, putperest kültürün yasaları ile mücadele etmiş ve Mekke’nin  fethi ile şirki yerle bir etmişlerdir. 

Tevhit ve şirk mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Bunun için biz Müslümanlar tevhidin hem imani boyutunu hem ameli boyutunu güzelce öğrenip, şirkle usulünce Hz. peygambere tabi olup mücadele etmeliyiz. 

Netice olarak Tevhid dediğimizde iki nokta öne çıkmaktadır. Birisi tevhidi tefekkür etmek anlamak ve bu noktada Peygamber mesleği olan tebliğ için çalışmak, diğeri bu imanın getirdiği şeyleri hayatımıza yansıtarak yani fiili olarak yaşamaktır.

Rabbimizden niyaz ediyoruz ki imani hakikatleri öğrenip, yaşamayı ve uygulamayı bize nasip etsin. Yaşamımızın her anında özellikle son anımızda Kuran’dan ve imandan bizleri ayırmasın ve bizleri tevhid inancında daim eylesin. Amin.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir