Hz İdris’in Kısaca Hayatı

admin 117 Görüntüleme
5 Dk. Okuma süresi

Hz İdris peygamberin hayatı, hikayesi ve mucizeleri pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan biridir. Hz. İdris Yüce Allah tarafından gönderilen 3. peygamberdir.

Kur’an da ismi geçen peygamberlerden biri olan İdris peygamberin hayatı ve hikayesini, duasını, mucizelerini, özelliklerini, kaç yıl yaşadığını ve kıssasını kısaca merak edilenleri araştırarak yazdık.

Hz. İdris Kimdir? Hz. İdris’in Hikayesi

İslami bilgiler

Kur’an’da ismi geçen Şit aleyhisselam’ın oğlu olan Hz İdris, Babil’de doğmuş bir peygamberdir. Hz. Adem peyganberin altıncı kuşaktan torunu olarak insanlığa Allah tarafından gönderilen üçüncü peygamberdir. Allah’ın dinini anlatmak ve yaymak gayesiyle Kabiloğulları’na gönderilen Hz İdris, kendisine indirilen otuz sayfalık suhuf ile insanlara doğru yolu göstermek için çalışmıştır.

Kabe kabilelerine peygamber olarak gönderilmiştir. Halkına vaaz verdi ve onları doğru yolda yürümeye çayır etti. Onlardan Allah’a itaat etmelerini ve şeytana direnmelerini istedi ise de kavminin çoğu onu dinlemedi. Kendisine razı gelen 1000 kadar takip edeni olduğu bildiriliyor.

Kur’an-ı Kerim’de erdem sahibi, faziletine sadık ve sabırlı bir peygamber olarak bahsedilir. Kaç sene yaşamış olduğu ile alakalı kati bir malumat yoktur. Miraç gecesinde peygamber efendimiz ile birlikte semada dördüncü katta görüşen Hz. İdris’in ölmediği ve göğe yükseltildiği rivayet edilmiştir. Yani Hz. İdris’in (a.s.) hala hayatta ve cennette olduğu rivayet edilmiştir.

İlginizi Çekebilir:   Hz Şit Peygamber Kısaca Kimdir?

Hz. İdris’in Özellikleri

Asım Köksal’ın Peygamberler tarihinde Hz İdris peygamberin uzun boylu, beyaz tenli, geniş göğüslü, iri karınlı, iri kemikli, vücudu hafifçe kıllı, saçı gür, sesi ince ve yumuşak sözlü olduğu yazmaktadır. Ayrıca

  • Suhuf indirilmiş bir Peygamberdir.
  • Onun sıdkı, doğruluğu ve fazileti Kuran’da övülmüştür.
  • Terzilerin piri olmuştur.
  • Yüce yüksek bir mekana yükseltilmiştir.
  • Sâlih kişilerdendir.
  • Rahmet-i ilâhiyeye mazhar olanlardndır.

Hazreti İdris’in Mesleği

Hz. İdris peygamber iyi bir terzi idi. İnsanlık tarihine bakıldığında terzilik mesleğinin Hz. İdris ile başladığı görülnektedir. Hem Hz. İdris’in terzilik mesleği yanında astronomi ve matematikle de uğraştığı ve yazının gelişimine de büyük katkı verdiği rivayet edilmektedir.

Hazreti İdris Peygamberin Mucizeleri 

Hz İdris’in bir çok mucizesi olup em çok çne çıkanı bulutlarla konuşabiliyor olmasıydı. Şayet yağmur yağdırmak isterse bulutlarla konuşarak yağmur yağmasını emrederdi. Sonrasında bulutlardan sular boşalırdı. Bir yerde çok kar ve yağmur varsa o zaman bulutlarla konuşur ve oralardan bulutların çekilmesini emrederdi.

Hz. İdris’in bir diğer mucizesi ise meleklerle olan konuşmasıdır. İbadet etmeye düşkün olan Hz. İdris peygamber ibadetleri esnasında da sık sık meleklerle görüşürdü. Melekleri ve isimlerini dahi biliyordu. Başka bir mucizesi ise kum taneleri ile konuşmasıdır. Hz. İdris kum tanelerini eline alır ve “Ey Kumlar, Allah’ın dini için konuşunuz.” deyince kum taneleri gerçekleri ifade ederlerdi.

İdris Aleyhisselam Göğe Kaldırıldı

Bu mübarek peygamber hayatının sonuna doğru semaya ref’ edilmiştir yanikaldırılmıştır. Bu noktaya Meryem Suresi’nin 57. âyetinde şöyle tenas edilmiştir. “Biz O’nu yüksek bir mekâna kaldırdık!”. Bu mekanı alimler Allah’a yakın bir mertebeye ya da cen­nete veya dördüncü kat semaya kaldırılması şeklinde yorumlamışlardır.

İlginizi Çekebilir:   Rahim İsmi Anlamı Nedir? Rahim İsminin Faziletleri

Bu noktada mealen şöyle bir hadis-i şerif bulunmaktadır. “Ben Miraç gecesinde 4.kat semaya çıktığım vakit İdris (peygamber) ile karşı­laştığımda Hz. Cibril bana “Bu görmüş olduğun İdris’tir. O’na selam ver!» dedi. Ben de O’na selam verdim. O da benim selâmıma cevap olarak “Merhaba salih kardeş, sâlih Peygamber!» dedi.” (Buhari, Bed’ü’l Halk 6)

Hz İdris Cennette mi?

İdris (as)’in aynı Hz. İsa peygamber gibi gibi göklere yükseltildiği ve hayatta olduğu kabul edilmektedir. Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde geçen bir rivayette şöyle denilmektedir. “Dört kişi vardır ki: onlar hala hayattadır. Bu kişiler Hz. Hızır ve Hz. İlyas yerde, Hz. İsa ve Hz. İdris ise göklerde hayat sürmektedirler.” 

Bu noktada bazı rivayetlerde İdris (a.s)’ın cenetti merak ettiği ve onu görmek istediği vardır. Bunun üzerine Allah (c.c.) ona kapl gözü ile cenneti gösterince dua etmiş ve demiş ki oraya gitmek istiyorum. Duasının kabul edildiği ve cennete gitiiğinde bu sefer tekrar dua ederek orada kalmak istediğini beyan etmiştir. Bu duanın da kabul edilidiği ve kıyamate kadar orada olacağı bazı rivayetlerde vardır.

Burada iki farklı görüş vardır. Birisi öldüktan sonra cennete gittiği diğeriise ölmeden gittiği kıyamet zamanında ruhunun kabz edileceğidir. En iyisini Yüce Allah bilir. Selametle kalınız.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir