Peygamberlerin En Üstünü Kimdir?

admin 226 Görüntüleme
5 Dk. Okuma süresi

Bütün Peygamberler içinde bütün peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu Hazreti Muhammed’dir (sav). O Allah’ın yaratmış olduğum tüm mahlukat içerisinde en şereflisi ve en itibarlısıdır.

Peygamberlerin en üstünü muhakkak Hz. Muhammed (sav) en son peygamberdir ki ondan sonra asla peygamber gelmeyecektir. Bütün alemler onun hürmetine yaratılmıştır.

Allah (c.c.) biz kullarına razı olduğu amelleri ve razı olduğu yolu bildirmek için peygamberler göndermiştir. Yaklaşık olarak 124 bin peygamber geldiği rivayet edilmiştir. Hz. Muhammed peygamberden önce gelenler belli bir yer ve kavme gelirken o hem en son olarak gelmiş hem umum insanlara ve cinlere birden gönderilmiştir. Onun için Peygamberimiz “Hâtem-ün-nebiyyîn” ve “Hâtem-ül-Enbiyâ” olarak isimlendirilmiştir.

Muhakkak tüm peygamberler pek faziletledir ve kıymetlidir. Bütün peygamberler yaşadığı yerde ve bulunduğu kavminde her bakımdan üstün olup Peygamberlik sıfatıyla  bütün insanlardan üstündürler. Bizler peygamberlere iman şartı gereği hepsine iman ederiz.

Peygamberlerin En Üstünü

Peygamberlerin En Büyüğü Ayet

Bazılar diyorlar ki peygamberler arasında fark yoktur. İşte şu ayetler onlara bir cevap niteliğindedir. Bakara suresi 253. Ayet” İşte biz bu peygamberlerin (elçilerin) bazılarını bazılarına üstün kıldık…”

Başka bir ayet olan isra suresi 55. Ayet ise “Muhakkak biz, peygamberlerin bir kısmını, diğerlerine üstün kıldık.” demektedir. Bu ayetler ortada iken bu sözler itibar etmemek gerektir.

İslam uluması en başta Peygamberimiz (sav) olmak üzere Hz. İbrahim, Hz.Nuh, Hz. Musa ve Hz. İsa peygamberleri ülü’l-azm peygamberler olarak vasıflandırarak en üstün peygamberler olduklarını noktasında ayetlere dayanarak ittifak etmişlerdir.

Kur’an’da “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi 107. ayet) Onun alemlere rahmet olması bütün âlemlerden üstün olmasını gerektir. Önceki peygamberler de bu âlemlerin içinde olduğundan Peygamberlerin en üstünü elbette Hz. Peygamber olmaktadır.

İlginizi Çekebilir:   Hz İdris'in Kısaca Hayatı

Diğer peygamberler yalnız kendi kavimlerine gelmiş iken, Hz. Peygamber ise bütün insanlığa ve tüm alemlere peygamber olarak gönderilmiştir. Araf suresi 158. ayette “De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim” şeklinde geçer. Bundadır ki onun peygamberliği umumidir ve mertebesi de daha yüksektir.

Hem peygamberlerin peygamberlik vazifesi belli bir zamanı kapsar. Arkasından yeni bir peygamber gelmesi ile önceki hükümler değişmiş veya o alan ile sınırlı kalmıştır. Peygamberimiz (s.a.v)’in nübüvveti ise kıyamete kadar sürecektir. Hem onun hükümleri kendisinden evvelki gelen bütün peygamberlerin şeriatlarının hükümlerini kaldırmıştır.

Ayrıca Miraç gibi bir mucize yalnız ve sadece ona ihsan edilmiştir. O miraç gecesinde Mescid-i Aksa’da tüm peygamberlere hem imam olarak namaz kıldırmıştır. Zaten bütün peygamberlere imam olması O’nun büyüklüğünü görmek noktasında yeterlidir.

Hz. Peygamber (sas) ümmeti ile ilgili olarak Kur’an’da “Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” (Ali İmran 110. ayet) geçer. Ümmet-i Muhammed şayet diğer ümmetlerin en hayırlısı ise bu ümmetin peygamberi dahi tüm peygamberlerin en üstünü olmuş olur.

Bunlarla beraber Allah (c.c.) bütün peygamberler içinde Hz. Peygambere “Habibim” yani sevgilim demesi cayi dikkattir. Bu vasıf Peygamberlerin en üstünü ve faziletlisi o olduğunun işaretidir.

Peygamberlerin En Büyüğü Hadis

Tirmizi de geçen sahih bir hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v) “Ben kıyamet vaktinde Adem oğullarının efendisiyim. Tüm peygamberler benim sancağım altında olacaklar.” Bu onun bütün peygamberlerin üstünü olduğunu açık olarak belirtmektedir.

İlginizi Çekebilir:   Sa'd Bin Ebi Vakkas Kimdir?

Bir hadis-i kutside ” Levlake levlake lemâ halaktü’l eflâk” yani “Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım!” (Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II: 615) demesi yine dikkat edilmesi gereken bir hadistir.

Yine başka bir hadis-i kutside “Allah, seni kendi nurumdan, diğer mahlukatı senin nurundan yarattım.” (İmân Ahmed, Müsned IV-127) demesi ile bütün mahlukatın onun hürmetine yaratıldığı vurgulanmıştır.

Bu iki hadisi kudsi bize gösteriyor ki Hz. Muhammed (sav) peygamberin tüm zamanlarda ve her yerde, dünyanın yaratıldığı günden kıyamete kadar, geçmiş, gelmiş tüm varlıklar içinde Peygamberlerin en üstünü olduğunu gösteriyor. Evet hiçbir kimse asla onun üstünde olamaz.

Abdullah bin Cabir’in (r.a.) rivayetine göre “Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ her şeyden önce neyi yaratmıştır, söyler misin?” dedi. Hz. Peygamber “Her şeyden evvel senin peygamberinin yani benim nurumu kendi nurundan yaratmıştır. O vakit ne Levh, ne Kalem, ne Cennet, ne Cehennem, ne melek, ne sema ne arz (dünya), ne güneş, ne ay, ne insan, ne de cin vardı.” buyurmuştur.

Hz. Adem (a.s.) yaratıldığı zaman Arş’da “Ahmed” ismini görünce “Yâ Rab! Bu isim nedir?” diye sormuş. Allah (c.c.) “Bu ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed olan senin zürriyetinden gelecek bir peygamberin nurudur. Eğer O olmasaydı, seni yaratmazdım.” buyurdu.

Evet tüm peygamberler hem insanların öncüsü hem faziletli kimseleridir. Bununla birlikte bazı peygamberlerin üstün olduğu ayette ifade edilmektedir. Peygamberlerin en üstünü olduğu ise anlatılanlar ışığında ve İslam alimlerinin ittifakı ile bilinmektedir.

Peygamberlerin en üstünü kimdir? sorusunu kısaca yazdık. Peygamberimizin Hayat Kronolojisi okumak için linke tıklayınız. 

 

Bu makaleyi paylaş
3 İnceleme
 • Abdurrahim Açıkgöz says:

  Rabbim bizleri peygamber efendimizin şefaatine nail olmayı nasip eylesin amin. Emeğiniz için teşekkürler hocam

  Yanıtla
 • Erciyesli3858 says:

  Benim sefaatim ümmetimden büyük günah isleyenleredir. Bu hadisi şerif korkudan ümide götüren ne güzel bir yoldur. Allah cc zatına layık kul efendimiz sav e layık ümmet eylesin

  Yanıtla
 • akıncı857 says:

  Allah’ım her daim Resulü Habibi Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) yolundan izinden yürütsün bizleri 🤲🏻 Emeklerinize sağlık ☝🏻

  Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir