GenelKitabe

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kitabesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kitabesi
985görüntülenme

Beyazıt Devlet Kütüphanesi ilk defa 1882 yılında  Kütüphane-i Umumi Osmani adı altında kurulmuştur. Restore edilen kütüphanede 1.000.000 doküman bulunmakta olup bunların yarısı kitaptır. Eski ve yeni yayınların bulunduğu kütüphane Amerika’da yayın yapan ve bilinen Wired isimli dergi tarafından dünyanın 4. en modern kütüphanesi seçilmiştir.

Beyazıt devlet kütüphanesi 2. Abdülhamid döneminde ve Şahsi bütçesinden de ayırdığı para ile, 1882 yılında, Kütüphane-i Umumi-i Osmani adı ile Türkiye’nin ilk Milli kütüphanesi olarak, dualarla açılmıştır. 2015 yılında 131.yaşını dolduran kütüphanede toplam doküman sayısı bir milyona yakındır. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi İçi
Beyazıt Devlet Kütüphanesi İçi

Beyazıt devlet kütüphanesi kitabeleri nelerdir?

Orta kitabesi Celi Sülüs, sağdaki ve soldaki kitabeler Celi Ta’lik hattı ile yazılmıştır.

Ortada bulunan kitabe

Kitabenin Orta kısmı

Kütüphane-i Umumi-i Osmani
Hicri 1300 (1882)

Sağdaki kitabe

 Kitabenin Sağ Tarafı

Şehinşah-ı devran edip himmet | Umuma kütüphane yaptı nigu
Bu Abdülhamid Han’ın asarıdır | felek etse laik buna serfüru
Dedi tam tarih Saib kulu | açıldı umumi kütüphane bu

Soldaki Kitabe

Kitabenin Sol Tarafı

Hazret-i Abdülhamid Han lütfedip| yaptı bir darü’l-kütüb gayet güzel
Ol Şehinşah-ı maarifperverin | ömrün efzun ide Hak Azze ve Celle
Çakr-ı Saib dedi tarihi tam | bu kütüphane-i umumi bi-bedel
Hicri 1301 (1883)

Kelime İnceleme:

Şehinşah: Şahların şahı

Asar: Eser

Nigu:  İyi
Felek:
Gök
Serfüru: 
Baş eğmek

Efzun: Çok, Fazla

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir. Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

Mimar hayrettin paşa cami kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?


Yorum Yap