Close

  Mimar Hayrettin Paşa Camii kitabesi

  Beyazıt ile Sultanahmet arasında Divanyolu üzerindeki Mimar Hayrettin Paşa Camii, Mostar Köprüsü’nün ve II. Beyazıt Külliyesi’nin de Mimarı olan Mimar Hayrettin Paşa tarafından  16. yy.’da  yapılmış. Kapısının üzerinde 1898 tarihinde II. Abdülhamit tarafından onarıldığını belirten bir kitabe var. Kitabede şöyle yazmaktadır.

   

  İmam-ı müslimin Abdülhamid-i evvel şah Gazinin/Nice mebnayı hayrı dest-i cudu eyledi imar

  Yanub bu mescidi evvelce Hayreddin mimarın/Mücedded kıldı şimdi himmet-i sultan hayr-ı asar

  Buhari han refet-i dürr gibi nazm etti tarihin/yapıldı ümmet-i beyzaya zeyba camiül envar 1316

   

  Kelime tahlili:

  İmam-ı müslimin: Müslümanların imamı

  Mebnayı hayr: Hayır binası

  Dest-i cud: Cömertlik eli

  İmar: Tamir etme

  Mücedded: Yenilenme

  Hayr-ı asar: Hayır eserleri

  Refet-i dürr: Merhamet incisi

  Ümmet-i beyza: Ümmetin beyaz eli

  Camiül envar: Nurlu cami

   

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir