Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi

admin 228 Görüntüleme 2 Dk. Okuma süresi
2 Dk. Okuma süresi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın ölümünden önce yapımına başlanmış, anacak sağlığında bitmeyen medrese daha sonra oğlu Ali Bey tarafından Mimar Hamdi’ye yaptırılmıştır. 

Bu medrese Sultan 4. Mehmed Han zamanında Kaptan-ı Derya ve Sadrazam görevlerinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmaya başlamıştır. Fakat Viyana kuşatması neticesinin olumsuz olması ve yenilgi ile bitmesi nedeniyle bu medresenin inşası yarım kalmıştır.

Ancak daha sonra oğlu Ala Bey tarafından 1690 yılında tamamlanabilmiştir. Medresenin girişinde bulunan kitabe talik hattı ile yazılmış ve tarih beyti olan son mısrasında yazılan beytinin ebced ve cifir hesabı yapıldığında 1683 tarihi çıkar ki bu tarih Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın vefat tarihidir.

Mustafa Kara Mustafa Paşa Medresesin bulunan kitabe, ne yazdığı, kelime tahlili ve gümüz Türkçesi ile ne yazdığı aşağıda verilmiştir. Selametle kalınız.

Merzifonlu kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi

Merzifonlu kara mustafa paşa medresesi kitabesi

Medresede bulunan kitabe

 Kitabede şöyle yazmaktadır.

Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?

İlginizi Çekebilir:   İstanbul Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısı

O tîrin def’i kâbil mi râmîdir kazâ kavsi

Ziyaret eden ahbâbı desin fevtüçün tarîh

Vedûdâ Mustafâ Paşa’ya ihsan eyle firdevsi

Kelime İnceleme

Kazâ-yı mübremi: Kaçınılması mümkün olmayan, sağlam hüküm; ilahi takdir
Tirin: Ok
Rami: ok atanm kişi
Kaza kavsi: Kaza (Kader) yayı
Fevtüçün: Ölüm için
Veduda: Sevgili 
Firdevs: Cennet
 

Günümüz Türkçesi 

Allah’ın kaçınılmaz olan takdirinin yerine gelmesini önlem almak suretiyle değiştirmeye çalışmak, yaydan çıkan oku durdurmak mümkün mü? Burayı ziyaret eden dostları ölüm tarihi için desinler ki: “Ey kullarını çok seven ve gerçekten sevilmeye layık olan Allah! Mustafa Paşa’ya Firdevs cennetlerini ihsan et.”

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir.

Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

İlginizi Çekebilir:   Bereketzade cami medresesi kitabesi

Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi İki yüzlü çeşme isimli yazımızı okudunuz mu?

Etiketler , ,
Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir