Çanakkale Saat Kulesi ve Kitabesi

admin 279 Görüntüleme
4 Dk. Okuma süresi

Çanakkale Saat Kulesi Sultan 2. Abdülhamid zamanında inşa edilmiş olup şehrin merkezi yerinde bulunan tarihi bir kulesidir. Bu kulenin altında ise bir gazel kitabesi bulunmaktadır.

Çanakkale Saat Kulesi Sancakbeyi olan Cemil Paşa tarafından 1896 tarihinde yaptırılmıştır. Bu kule 20 metre yüksekliğinde olup toplam beş katlıdır.

Osmanlı’nın gelişmiş mimarisinden izler taşımaktadır. Taş işçiliği dikkat çekmektedir. Bu kule geceleri ışıklandırmakta ve şehrin merkezinde mistik bir hava oluşturmaktadır. 

Bu kule kare planlı olup aşağıdan yukarı doğru incelen bir yapısı vardır. Kule kesme taşlar ile inşa edilmiştir. En üstte saat çanının olduğu yerde çokgen gövdeli kubbeli bir köşk kısmı vardır.

Çanakkale Saat Kulesi Ayvalık taşından yapılmıştır. Meşhur saati kulenin dördüncü katında bulunmaktadır. Heybetli siluetiyle dikkat çeken bu yapı Çanakkale’ye gelenlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biridir.

Çanakkale Saat Kulesi Hakkında Bilgiler

Çeşmenin olduğu ilk kat diğerlerinden daha yüksek ve enli yapılmıştır. Kulenin gövdesi enine olarak silme taşlarla beş kata ayrılmıştır.

Birinci katta bulunan silme diğerlerine göre daha enlidir. Üzerinde 2. katın balkonunu destekleyen konsollar bulunur. 2. ve sonradan ilave edilen 4. katta bu süslemelerin daha küçük boyutlu olarak görülür.

İlginizi Çekebilir:   Feyzullah Efendi Çeşmesi Kitabesi

Üçüncü katta kirpi saçak gibi basit bir silme altı süslemesi bulunmaktadır. Sonradan ilave edilmiş olan 4. katta diğer katların aksine köşelerde dört sütun dekoratif olarak kullanılmıştır.

Sekizgen olan 5. katın kubbeye benze bir yapısı vardır. Her yüzünde yer alan açık Kısımlar son yapılan onarımlar ile turkuaz renkli Çanakkale seramikleriyle kapatılmıştır.

Çeşmenin oyukları üç ince kaval silmenin u biçiminde çeşmeyi sardığı sivri kemerli bir biçime sahiptir. Çeşme beyaz bir mermerden yapılmıştır. Dikdörtgen süslemesi olmayan aynası, yalağı ve sonradan yenilendiği anlaşılan bir lülesi vardır.

Çanakkale Saat Kulesi Kitabesi

Çanakkale saat kulesi kitabesi bu çeşmenin alınlığında yeşil bir zemindedir. Üzerine altı satır ve 24 kartuş içerisinde verilmiştir. Kitabe metninin hemen üzerinde II. Abdülhamit’in tuğrası bulunmaktadır.

Çanakkale saat kulesi

Ayrıca kulenin kitabesinde şu gazel yazmaktadır.

Bir şehin şâhın zülâli himmeti/Eyledi reyyan mülk-ü milleti/Bâreka’llâh hazret-i Abdülhamid/Oldu her ferdin medar-ı rahatı

Ya İlahi sen bağışla millete/İştimâl etti cihana nimeti/Munteşir envar-ı şâdî ser-te-ser

Herkesin artmakta mes’ûdiyeti

O makarim pişe hayr-endişenin/Ola bir yıl ömrünün her saati/Bunda saat var rasad var nâzırâ/Çeşme var âyine var kıl dikkati

Bir de âfât-ı savâ’ikden masun/Eylemek üzre konuldu âleti/Bâ-husûs itdi Cemil Paşa gibi/

İlginizi Çekebilir:   Merkez Efendi Cami ve Kitabesi

Bende-i gayret-veri çok hizmeti

Hz. Mevla müyesser eylesin/Nice ömr âna o âlî hasleti/Hâme-rân ol Zevkiyâ şükran ile/

Asdikânın işte budur zimmeti

Altı tenzil eyleyib tarihini/ söyle ya hu geldi eşref saati/ Sene 1313/ Ketebehü Recep Yesari

Bu kitabeyi biraz sadeleştirecek olursak şu şekilde yazabiliriz.

Padişahlar padişahının himmeti ile (yardımı ile) tatlı suyu/ Suya doydurdu bütün memleketi/ Allah mübarek etsin Hazreti Abdulhamid/ Oldu herkesin rahatlık sebebi

Ya ilahi sen bağışla milleti/ çevirdi dünyaya nimeti/ yayıldı sevinç ışığı baştan başa/ Herkesin artmakta mutluluğu

O cömertliği huy edinmiş iyiliği düşünür/ Olsun bir yıl ömrünün her saati/ bunda saat var rasad var bakana/ çeşme var ayna var dikkatle bak

Bir de semavi afattan (yıldırım gibi) korunaklı/ korunmak üzere konuldu aleti/ Hususen cemil paşa gibi etti/ Gayretli kul çok hizmeti

Hazreti Mevlana kolaylık eylesin/ nice saadeti o yüce ahlakıyla/ Baş göz ol zevk ile şükran ile/ işte dostların budur mesuliyeti

Altına tarihi yazıldı/ söyle ya hu geldi eşref saati/ Sene 1313/ Yazan Recep Yesari. Umarım istifadeli bir yazı olmuştur. Selam ve dua ile. İstanbulda bulunan Abbas ağa çeşmesi hakkında bilgiler almak isterseniz linke tıklayınız. Vesselam.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir