Masdarlar bir iş oluş ve hareket bildirmekte, şahıs veya zamana bağlı olmamaktalar. Arapçada hemen hemen bütün kelimeler masdarlardan türediğinden Masdarlar konusu oldukça önemlidir.