Sülasi masdarların asli harfinin 3 harften müteşekkil olduğunu söylemiştik. İşte  aslî harflerinin üzerine herhangi bir harf ilave edilmemesine Mücerred Masdarlar denir. Yani mücerred masdarlarda zaid harf bulunmaz.

 

Sülasi mücerred masdar vezinleri temelde 3 olmakla birlikte  aynı kökten türeyen 4 veya 5 harflı mücerred masdarlar da vardır. Örneğin ( عالم) alim kelimesinin dört harfli, (تعلم) talim kelimesinin 5 harfli olması gibi  bunların sülâsî olma durumuna zarar vermez.

 

Biz bunların bunların hepsinin mazi sigalarına bakacağız yani kök haline orada asli harf olarak 3 harf gördüğümüz için (yukarıdaki örnekte talim kelimesinin kökü علم de görüldüğü gibi) mücerred olur.

 

Aynı zamanda ism-i fâil, ism-i mef’ûl gibi isimleri aynı vezinlerde geldiğine dikkat edeceğiz.

 

Bu sülasi mücerred masdarların otuzdan fazla vezni bulunmaktadır. Biz bu vezinlerin çokça kullanılanlarına bakacağız.

 

Bir Not: Bir fiilin masdarının hangi vezinle hangisi geleceği yani o kelime neden o vezinle söyleniyor dersek buna semaidir yani belirli bir kuralı yoktur nasıl işitildiyse öylece gelmiş denilir.  

Sülasi Masdarlara Örnekler

Mücerred masdarlar

Sülasi mücerred masdarların vezinleri

Arkadaşlar aşağıda verdiğimiz ve kırmızı renle gösterdiğimiz vezinlerin harekelerine dikkat edelim zira örnekler o harekelere göre okunuyor. Bu vezinleri ezberleyelim ki kelimeleri okuyabilelim.

mucerred_masdar_ornekleri
mucerred_masdar_ornekleri

Mücerred Masdarlar