Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

MİMLİ MASDARLAR

Asli harlerin başına mim harfi getirilerk elde edilen sülasi masdar çeşitlerindedir. Meşhur olmuş Osmanlı Türkçesinde çokça kullanlan dört vezni bulunmaktadır. Bu vezinler şunlardır.

Mimli Masdarlar

Not: Mef’alet ve Mef’ilet vezinlerinin sonında olan let kısmında olan te osmanlıcada yuvarlak he ile gösterilebilir. Yani Mef’ale yada Ma’ile olarak gelebilir.

Mimli Masdarlar Örnekler

Mimli Masdarlar örnekleri