Teşvikiye Cami Kitabeleri

admin 459 Görüntüleme
3 Dk. Okuma süresi

Teşvikiye Cami Şişli İlçesinde adını aldığı semtte Teşvikiye Caddesinde bulunmaktadır. Buradaki ilk cami hicri 1209’da 3. Selim tarafından yaptırılmıştır. Buradaki kitabe de 1209 tarihlidir.

Teşvikiye Cami eskidiği için 1854’te Abdülmecid Han tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu yenilemeye ait kitabedeki “Eser-i Avâtıf- ı Mecidiyye Mahallei Cedide-i Teşvikiyye” yazısı caminin Teşvikiye’nin gelişmesiyle aynı zamanda olduğuna gösterir. Cami en son olarak hicri 1309/1891-92’de yenilenmiştir.

Teşvikiye Cami Kitabeleri

Bu yenilemenin Yuvan Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Teşvikiye Cami o zaman ki diğer birçok cami gibi eğimli bir arazide inşa edildiği için güney tarafında alt katı olan fevkani bir camidir.

Duvar kısımları kargir, kubbesi ise ahşap yapılıdır. Sağı ve solunda meşruta odaları vardır. Minaresi şiş haneli ve küfeki taşı kullanılarak yapılmıştır. Caminin avlusunda Sultan Üçüncü Selim  ile Sultan İkinci Mahmud’un tüfek ile nişan attıklarına dair nişan taşları bulunmaktadır.

Sağ tarafta bulunan kitabe

Teşvikiye Cami Kitabesi

Şeh-i ali himem bu himmeti ihya eyleyip kıldı
Ahalisi için bu cami zibayı nev bünyad

İlginizi Çekebilir:   Osmanlıca Karikatür Çalışmaları

Devam-ı şevket için eyleyip hayır dua etti
İki tarih cevher mayesi ziver kulu inşad

Güzel cami ki teşvikiye namıyla şerefüdardır

Eseri zib cihan Abdülmecit han eyledi icad

 

Sol tarafta bulunan kitabe

Teşvikiye Cami Kitabesi

Zinet-efza-yı makam-ı mualla hilafet-i islamiye u erike pirayı
Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniye Es-Sultan İbn Es-Sultan Es-Sultan

El-Gazi Abdülhamid Han Sani Hazretleri taraf-ı eşreflerinden
İşbu cami şerif derununda o salat-ı mefruza edecek

Müminin taraflarından baniyi alisi olan validi kesirül mehamid-i şehriyarları
Firdevs-aşiyan  Sultan Abdülmecid Han Hazretlerinin rahi pür futuhu

Fatiha-i şerife ihdasıyla şad edilmek ümniyye-i hayretiyesiyle bin
Üç yüz on sene-i hicretiyyesinde tecdid u tevsi’an inşa edilmiştir.

Hicri 1310

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir. Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir.

Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

İlginizi Çekebilir:   Nuruosmaniye Cami ve Nuruosmaniye Cami Kitabeleri

Osmanlıca Karikatür ve örnekleri için tıklayınız.

Dini Hikayeler Niye hasta olmuyorlar adlı yazımızı okudunuz mu ?

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir