Mimar Hayrettin Paşa Cami Kitabesi

admin 343 Görüntüleme
3 Dk. Okuma süresi

Mimar Hayrettin tarafında 1500 yılların başında yapıldığı tahmin edilen  camiye resimde görüldüğü üzere iki mağaza arasından girilmektedir. 

İbadet alanı küçük olan cami beşgen tarzda yapılmış olup üzerinde kubbe vardır. Mihrap oyuk şeklinde yapılmıştır. Minarelere ise minber içinde yapılan bir yol ile çıkılmaktadır. 1899 yılında meydana gelen bir yangın neticesinde zarar gören Mimar Hayrettin Cami Sultan 2. Abdülhamit tarafından onarılmıştır.

Mimar Hayrettin Paşa cami Beyazıt ile Sultan Ahmet arasında Divanyolu üzerinde bulunmaktadır. Camiyi Mostar Köprüsü ile II. Beyazıt Külliyesi’ni de yapan Mimar Hayrettin Paşa yapmıştır.

Kapısının üzerinde bulunan kitabe 1316 tarihi vardır. Bu tarihi miladi yıla çevirdiğimizde 1899 tarihi çıkar ki bu tarihte 2. Abdülhamit tarafından tamir edilmiştir.

Medeniyet ve kültürümüzün yaşayan vesikaları olan bu eserleri hem yatmalı hem de bu eserlere turist olarak değil ecdad yadigarı olduğunu bilmeli ve Osmanlıca öğrenerek okumak noktasında çalışmalıyız. 

Hicri tarih Miladi yıla nasıl çevrilir?

Hicri yılı 33’e bölüyoruz. Çıkan sayıyı Hicri yıldan çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz sayıyı ise 622 ile topluyoruz.

İlginizi Çekebilir:   Osman Bey Kısaca Kimdir?

Örnek: Hicri 1316 şu şekilde çevrilir. 1316:33=39   1316-39= 1277 1277+622:1899 sonucu çıkar.

Mimar Hayrettin Cami kitabesi

Mimar Hayrettin Paşa Cami Kitabesi

İmamı müslimin Abdülhamid-i evvel şah Gazinin/Nice mebnayı hayrı dest-i cudu eyledi imar

Yanub bu mescidi evvelce Hayreddin mimarın/Mücedded kıldı şimdi himmet-i sultan hayrı asar

Buhari han refet-i dür gibi nazım etti tarihin/yapıldı ümmet-i beyzaya zeyba cami ül envar

Hicri 1316

Kelime tahlili

İmamı müslimin: Müslümanların imamı

Mebnayı hayr: Hayır binası

Dest-i cud: Cömert eli

İmar: Tamir etmek

Mücedded: Yenilenmek

Hayr-ı asar: Hayr eserleri

Refet-i dürr: Merhamet incisi

Ümmet-i beyza: Ümmetin beyaz eli

Camiül envar: Nurlu cami

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir.

Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

İlginizi Çekebilir:   Beyazıt Devlet Kütüphanesi Kitabesi

Halet Efendi Kütüphanesi kitabesi konulu yazımızı okudunuz mu?

Siyavuş Paşa Çeşmesi Kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir