Sultan İkinci Murad Kısaca Kimdir?

admin 320 Görüntüleme
7 Dk. Okuma süresi
Sultan 2. murat kısaca kimdir

Sultan ikinci Murad kısaca kimdir? Sultan ikinci Murad Fatih Sultanın Babasıdır. 1402 yılında dünyaya geldi, babası Mehmed Çelebi olup annesi ise Emine Hatun’dur. 

Sultan İkinci Murat’ın tahta çıkmasından bir çıkar elde etmek isteyen Bizans İmparatorluğu, Mehmed Çelebi döneminde hapse göndermiş oldukları Mustafa Çelebi’yi serbest bırakmışlar ve Osmanlı tahtına geçmeleri için ayaklanma düzenlemişlerdi.

Bizanslıların, Sultan Murad’ın üzerine yolladıkları birlikleri Avrupa Kıtası’nda yenen Şehzade Mustafa, Edirne’ye geldi ve hükümdar oldu. Ancak sonrasında Sultan İkinci Murad’ın ordusu ile karşılaştı ve direnemedi bunun üzerine kaçmaya kalkıştı.

Ancak Edirne’de yakalanan Mustafa Çelebi, namı diğer Düzmece Mustafa Edirne’de idama mahkum edildi. Sultan İkinci Murad hayatı hep suikastlar ve maceralar ile doludur, eğer sizlerde Sultan İkinci Murad hayatı araştırması yapıyorsanız, yazımızı okumaya devam ediniz.

Sultan İkinci Murad, Azeb adı altında 1421 yılında düzenli bir askeri sınıf kurmuştur. Sultan İkinci Murad, daha sonra Düzmece Mustafa ayaklanmasında önemli bir rol oynayan Bizans İmparatorluğunun üzerine yürüyerek İstanbul’u kuşatmaya kalktı.

Kardeşi İle Mücadelesi

Sultan İkinci Murad hayatı böyle kuşatmalarla geçti. Sultan İkinci Murad henüz 13 yaşında Bizans oyunlarıyla ayaklanan Şehzade Mustafa’nın Bursa’yı fethetmeye çalıştığı haberini alması üzerine İstanbul Kuşatmasını kaldırdı ve Anadolu’ya geçerek isyanların alevini söndürmeyi başardı ve kardeşi Mustafa’yı oracıkta boğdurarak öldürdü.

Sultan ikinci Murad, tüm bu olaylardan sonra Osmanlı’ya ayak kaldıran tüm beylikleri etkisiz hale getirmeyi başardı. Etkisiz kalan tüm Anadolu beylikleri de zamanla Osmanlı Devlet’ine zorunlu olarak bağlanmak zorunda kaldı. Sultan Murad, Aydın ve Menteşe beyliklerine sonrasında ise Teke ve Germiyan beyliklerine son vererek hükümdarlığını kanıtlamış oldu.

Sultan İkinci Murad hayatı devam ederken, Avrupa üzerine ağırlıklı seferler düzenlemeye karar verip 1438 senesinde Sırbistan’ı fethetmiştir. Sonrasında ise Selanik ve Makedonya daha sonra ise Teselya ve Yanya ülkelerinin büyük bir kısmını kendi ülkesine katmıştır.

İlginizi Çekebilir:   Osmanlıca İsim Nedir? Nasıl Yazılır?

Arnavutluk ise kendiliğinden Osmanlı himayesini kabul etmiştir. Eflak Beyliği’nin Osmanlı’ya karşı ayaklanması üzerine, İkinci Murad bir ordu yollayıp yeniden Osmanlı’ya bağlamıştır.

Osmanlı’nın Avrupa kıtasındaki bu muazzam başarıları, Bizans İmparatorluğu ve Avrupa’yı telaşa sürüklüyordu. Avrupa ise Osmanlı’nın üzerine salmak içi Haçlı seferleri düzenlemeyi düşünüyordu.

Varna Savaşı

Sultan ikinci Murad

Varna savaşı öncesinde 2. Murat hem Macarlarla yaşadığı sıkıntılar, hem büyük oğlu Alaaddin’i kaybetmenin getirdiği hüzün, hem uç beyleriyle yaşadığı sıkıntılar ve anlaşmazlıklar, hem Karamanlıların Macarlarla yaptığı antlaşmanın sükunet sağladığını düşünerek tahtan çekilme kararı aldı.

Sultan 2. Murat Hacı Bayram Veli hazretlerinin, İstanbul’un fethinin oğlu şehzade Mehmed’e nasip olacağını söylemesi de bu kararı almasında etkili olmuş ve oğlumun padişahlığını sağlığımda göreyim diyerek tahtan feragat etmiştir.

Sonrasında yerine henüz yaşı küçük olan 2. Mehmed’i yani Fatih’i bıraktı. Fakat hadiseler beklediği gibi olmadı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Haçlı ordusu boş durmadı.

Büyük bir ordu hazırladılar ve Osmanlıların üzerine yürümeye karar verdiler. Savaş artık kaçınılmaz oldu ve Fatih Sultan Mehmed’in Babasını öyle bir daveti etti ki o davet  tarihe şu şekilde geçti.

Fatih Sultan Mehmed’in Babasını İkna Etmesi

Eğer padişah siz iseniz din ve devletin hizmet beklediği bir zamanda istiğna (geri durmak) göstermeniz padişahlık vazifesine uymaz. Yol şayet padişah ben isem, işte o zaman size emir ediyorum silah başına geliniz ve itaatin lüzumunu size ihtar ediyorum .

Şu muhteşem davet üzerine sultan 2. Murat Osmanlı ordusunun başına tekrar geçmiş ve haçlı ordularını Varna’da mağlup ederek önemli bir muzafferiyet elde etmiştir.

Bu mağlubiyetin arkasından Avrupalı Haçlılar, Osmanlı Ordusuna karşı abur Cengi denilen bir yöntemi geliştirmişlerdi. Haçlı orduları bir arabaya konulan topçu bataryalarını bir çember haline getiriyorlar ve Ordular da içeri saklanıyordu.

Haçlılar boş durmuyor daha da hırsla güçleniyor ve daha güçlü devletler ile ittifaklar kurarak Osmanlıları yenme hayalleri kuruyorlardı.

İkinci Kosova Savaşı

Varna Savaşı’nda uğradığı bozgunun izlerini silmek isteyen Jan Hunyadi, Macar, Alman, Eflak, Hırvat, Venedik ve Lehistan kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusuyla Sırbistan’ı işgal etmiş ve Tuna nehrini geçmiştir.

İlginizi Çekebilir:   Osmanlıca İle İlgili Kim Ne Dedi?

II. Murat ise Arnavutluk seferinde bulunuyordu. Macarların büyük komutanı Jan Hunyadi ile Arnavut İskender Bey’in birleşmesini önlemek için hemen harekete geçti ve Kosova Meydanı’na gelmiştir. ll. Murat evvelen Jan Hunyadi’ye anlaşma teklif etti lakin bu teklif kabul görmedi.

Anlaşmayı ret eden Haçlılar 17 Ekim 1448’de taarruz etmeye başladılar. Lakin savaş Osmanlıların mükemmel taktikleriyle 3. günde bitti ve Macar Jan Hunyadi büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Macar komutan kaçmış ona yardıma gelen İskender yetişememişti. Böylece Bizans’ı kurtarma teşebbüsü hayal olmuştu.

Bu savaşlardan sonra artık Balkanlar Türk yurdu haline gelmiş ve sıra İstanbul’un fethine gelmişti.

Sultan 2. Murad’ın Ölümü

1450 tarihinde II. Mehmet ile beraber İskender Bey’e karşı Arnavutluk üzerine bir sefer daha düzenledi. Sefer dönüşünde Edirne’de oğlu II. Mehmet’i Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti Hanım’la evlendirdi ve şaşaalı bir düğün tertip etti. Arkasından çift Manisa’ya yolcu etti

Düğünden kısa bir vakit geçmiş ve tarihler 1451 idi. Sultan II. Murat istirahat için gittiği Edirne Tunca’daki bir adada felç geçirmiş ve 3 Şubat 1451’de günü vefat etmiştir. Vefat ettiğinde 48 yaşında idi.

Vasiyetinde şöyle diyordu ” Bursa’da rahmetli oğlum Ali yanındaki kabrin katında koyalar … Üzerime bir çâr dîvâr türbe yapalar, üstü açık ola ki üzerime yağmur yağa … Soyumdan sopumdan her kim ki ölecek olursa benim yanımda komayalar, katıma getirmeyeler” diye vasiyet ediyordu

Vasiyeti üzere vefatından sonra oğlu Alaaddin’in (Fatihin abisi) yanına (18 yaşında atından düşerek ölmüştü) Bursa’ya götürüldü ve onun yanına defnedildi. Üstü açık türbe de yapıldı. Bunun sebebi Allah’ın rahmeti ve bereketinin üstüne yağması niyeti idi. Allah rahmet etsin.

İkinci Murad 1451’de vefat ile tahta yerine oğlu Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet geçmiştir.

 

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir