Osmanlıca harfler

Rika hattında harflerin birleşmesi aynı matbu harflerde olduğu gibi birleşir ve bu birleşme neticesinde bazı değişiklikler oluşur. Aşağıda harflerin birleşimiiçin aynı harfin başra ortada ve sonda yazılımı ve değişikliği tek tek gösterilmiştir.

 

Bilgisayarda harflerin üzerine maus ile gelindiğinde cep telefonunda ise üzerine basıldığında harfin matbu halini görebilirsiniz.

Elif
Be
Pe
Te
Se
Cim
Çe
Ha
Dal
Zel
Ra
Ze
Sin
Şın
Sad
Dat
Ayn
Ğayn
Fe
Gaf
Kef
Gef
Nef
Lam
Mim
Nun
Vav
He
Lamelif
Ye