Osmanlıca harfler

Osmanlıca harfler ile ilgili yazdığım makaleyi buradan okuyarak harfler ile ilgili daha detaylı bilgi edilebilirsiniz. 

Harfleri yeni öğreniyor isek yazarak tekrar edelim. 

Rika hat nedir kısmında yazdığımız üzere bu hat halkın arasında el yazısı olarak kullanılıyordu. Elle yazmak ve aynı zamanda harflerin hakkını vererek yazmak zor olduğundan yazım hızını artırmak için bazı harflerin yazılımında değişikliğe gidilmiştir. 

Yazım hızını artırmak için Sin harfinin dişleri olmaksızın düz bir çizgi haline dönmesi, iki nokta ve üç nokta yerine noktaların birleşerek tire ve şapka şeklinde olması veya harflerin nokta yerine keşide dediğimiz kuyrukların eklenmesi bu değişikliği örneklerdir.

Öncelikle bir sonraki sekmede hangi harflerde değişlik olduğunu tek tek göstereceğiz ondan sonra harflerin tanıtımına geçeceğiz.

O zaman bir sonraki sekme ile devam edelim herkese kolay gelsin.

 

 

Rika hat için öncelikle harflerin noktalarına bakalım. harflerde bulunan iki noktalar birleşerek tire seklinde üç noktalar ise şapka şeklinde yazılır. Amaç hızlı yazım için kalemi kaldırmadan tek hareketle yazmaktır. Aşağıda verdiğimiz Te harfi ile Pe harfine bakalım. Noktalar nasıl birleşmiş.

Te

Osmanlıca Rika harfler

Pe

Osmanlıca Rika harfler

Şimdi ise Sin harfine bakalım normalde sin harfinin dişleri vardır. Yazım hızını arttırmak için bu dişler yapılmaz ve düz çizgi halinde yazılır. 

Sin

Osmanlıca Rika harfler

Cim, Çe, Ha, Hı harfleri için matbu hatta baş tarafları açık iken rika hattında o açıklık kapanır. Çe harfinde üç noktanın birleştiğini görelim.

Cim

Osmanlıca Rika harfler

Çe

Osmanlıca Rika harfler

Ha

Osmanlıca Rika harfler

Osmanlıca Rika harfler

Kef harfine bakalım. Aynı şekilde kafi Nun-i ye nakalım. Matbu hatta kef harfinde için bir hemze varken. Rika hatta bu hemze kalkar ve içe doğru bir kıvrım verilir. Gef harfinde üç noktanın birleştiğine dikkat edelim.

Kef

Osmanlıca Rika harfler

Gef

Osmanlıca Rika harfler

He harfi için he harfinin okutucu olarak kullanıldığındaki şekli önemlidir. Bu değişikliğe dikkatle bakalım. Rika hatlarda bu şekil çokça karşımıza çıkar.

Osmanlıca harfler

Şimdi ise 4 harfi inceleyelim. Bunlar Şın, Dat, Gaf, Nun harfleridir. Keşide dediğimiz bu harflerin noktaları yazılmaksızın noktalar kuyruk şeklinde harfin sonuna yazılır.

Şın için sin zaten düz çizgi idi bir kuyruk ekledik o kuyruk ile şın oldu. Dat da aynı sad harfininin sonuna bir kuyruk gelmesi ile dat oldu. Vav gibi olsa ve kuyruk eklense gaf olur. Tek kuyruk şeklinde olsa nun olur. Bunlarda amaç kalemi kaldırmadan hızla yazabilmektir.

Şın

Osmanlıca Rika harfler

Dat

Osmanlıca Rika harfler

Gaf

Osmanlıca Rika harfler

Nun

Osmanlıca Rika harfler

Bilgisayarda Harflerin üzerine mausla geldiğimizde harfin dönmesiyle harfin adı ve matbu harf karşılığı verilmiştir. (Cep telefonunda ise harfin üstüne bastığımızda gelir.)

Elif

Be

Pe

Te

Se

Cim

Çe

HaDal

Zel

Ra

Ze

Je

Sin

Şın

Sad

Dat

Ayn

Ğayn

Fe

Gaf

Kef

Gef

Nef

Lam

Mim

Nun

Vav

He

Lamelif

Ye

Aynı matbu harflerde olduğu gibi Rika harflerde yazılırken birleşir ve bu birleşme neticesinde bazı değişiklikler oluşur. Aşağıda harflerin birleşimi aynı harf üzerinde tek tek verilmiştir.

Bilgisayarda harflerin üzerine maus ile gelindiğinde cep telefonunda ise üzerine basıldığında rika harfi görebilirsiniz.

Elif
Be
Pe
Te
Se
Cim
Çe
Ha
Dal
Zel
Ra
Ze
Sin
Şın
Sad
Dat
Ayn
Ğayn
Fe
Gaf
Kef
Gef
Nef
Lam
Mim
Nun
Vav
He
Lamelif
Ye

Rika Harfler Test

Rika Hat ile ilgili temek rest soruları bulunmaktadır. Bu Test'de özellikle değişime uğrayan harfler üzerinde durduk. Başarılar dilerim.

Not: İzinsiz kullanılamaz..

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
Aşağıdaki harflerden hangisi Pe harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Sin harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Şın harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Dat harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Je harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Nef yani Kaf-i Nun-i harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Gef yani Kaf-i Yay-i harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Gaf harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi Çe harfidir?
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler
Osmanlıca Rika harfler