Osmanlıca Test

1. Kur Genel Test 1

Bu Test Osmanlıca 1. kurda öğrendiklerimizi genel manada değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Başarılar. 

Not: İzinsiz kullanılamaz..

Aşağıda verilen harflerden hangisi ince karakterlidir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi dilimize farsçadan geçmemiştir?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi kendinden sonra gelen harflerle birleşmez?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki harflerden hangisi aynı zamanda okutucu olarak kullanılır?
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Osmanlıca Harfler
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilen kelimede ne yazmaktadır?
Osmanlıca kelime
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kelime sonlarında bulunan u-ü sesleri ye okutucusu ile gösterilir ifadesi doğru mudur?
Arapça ve farsça hariç diğer ülkelerden gelen yabancı kelimeler Türkçe kaidelere tabidir ifadesi doğru mudur?
Ekler için genel bir kaide olmayıp genelde kalıplaşmıştır demek doğru mudur?
Aidiyet bildiren ki he okutucusu ile yazılır ifadesi doğru mudur?