Bir işin fiilin bir kez yapıldığını ifade eden bu masdarlar Fea’le (فعْلە) vezniyle yapılmaktadır. Örnekler;

 

Binayi merre masdar