Osmanlica Ekler

Bu dersimizde yalın halde bulunan kelimenin İsmin hal eklerini aldığında nasıl yazılacağını göstereceğiz.

A- Yapma, yükleme eki: Kelimenin köküne (ı-i-u-ü) (yı-yi-yu-yü) eki gelmesiyle oluşur.

Osmanlıca Kelime
Seni

 

Osmanlıca Kelime
Ormanı

 

Osmanlıca Kelime
Ütüyü

 

Osmanlıca Kelime
Boruyu

 

B- Verme, yönelme eki: Kelimenin köküne (e-a) (ye-ya) eki getirilmesiyle oluşur.

Osmanlıca Kelime
Başa

 

Osmanlıca Kelime
Göze

 

Osmanlıca Kelime
Kışa

 

Osmanlıca Kelime
Koltuğa

 

C- Bulunma eki: Kelimenin köküne (de-da) (te-ta) )Ekteki te-ta dal ile yazılır) eki getirilmesiyle elde edilir. Dahi anlamı veren de da nın ayrı yazıldığını unutmayalım.

Osmanlıca kelime
Güzelde

 

Osmanlıca kelime
Oruçta

 

Osmanlıca kelime
Radyoda

 

Osmanlıca kelime
Yatmakta

 

D- Ayrıma eki: Kelimenin köküne (den-dan) (ten-tan) eki getirilmesiyle elde edilir. Ekteki ten-tan eklerinini dal ile yazıldığını unutmayalım.

Osmanlıca Kelime
Hepten

 

Osmanlıca Kelime
Herkesten

 

Osmanlıca Kelime
İşten

 

Osmanlıca Kelime
Yemekten

 

E- İlgi eki: Kelimenin köküne (ın,in,un,ün-nın,nin,nun,nün) eki getirilerek elde edilir. Tamlama olduğu için kafi nuni ile yazılır ve öncesinde okutucu kullanılmaz.

Osmanlıca Kelime
Adamın

 

Osmanlıca Kelime
Günün

 

Osmanlıca Kelime
Sözün

 

Osmanlıca Kelime
Yolun

 

F- Vasıta eki -(le-la): ile edatının kelimeye birleşik yazılmasıdır. Şu halde i düşerek le la şeklinde yazılır.

Osmanlıca Kelime
İyilikle

 

Osmanlıca Kelime
Güzellikle

 

Sevinçle

 

Osmanlıca Kelime
Dışıyla

 

G- Eşitlik eki: Kelimenin köküne (ce,ca-çe,ça) getirilerek elde edilir. eşitlik, benzerlik, birliktelik gibi anlamlar verir. Eklerde p,ç,t kullanılmadığını unutmayalım.

Osmanlıca Kelime
Bence

 

Osmanlıca Kelime
Büyükçe

 

Osmanlıca Kelime
Çocukça

 

Osmanlıca Kelime
Yüzlerce