Osmanlıca geçmiş zaman

Fiilin belirttiği iş ve oluşun içinde bulunulan zamandan önce yapıldığını ve bittiğini ifade eder. 

Dili geçmiş zaman ve Mişli geçmiş zaman olarak 2 başlıkta inceleyeceğiz.

A- Di’li Geçmiş Zaman Eki:

1- Di’li geçmiş zaman eki olumlu olarak kullanılması

Osmanlıca Kelime
Baktım

 

Osmanlıca Kelime
Gezdiler

 

Osmanlıca Kelime
Gördü

 

Osmanlıca Kelime
Okudun

 

2- Bu kipin olumsuzlarındaki okutucuları yazılabilir ama terki daha uygundur.

Osmanlıca kelime
Bakmadım

 

Osmanlıca kelime
Başlamadılar

 

Osmanlıca kelime
Görmedi

 

Osmanlıca kelime
Okumadın

 

B- Miş’li geçmiş zaman eki

1- Miş’li geçmiş zaman eki olumlu olarak kullanılması

Osmanlıca kelime
Almış

 

Osmanlıca kelime
Görmüş

 

Osmanlıca kelime
Bakmışsın

 

Osmanlıca kelime
Konuşmuşlar

 

2- Bu kipin olumsuzlarındaki okutucuların yazılması daha uygundur.

Osmanlıca kelime
Aramamış

 

Osmanlıca kelime
Sormamışlar

 

Osmanlıca kelime
Silmemiş

 

Osmanlıca kelime
Bakmamışsın