Aşağıda Vav okutucusu ile ilgili cümle örnekleri bulunmaktadır.

Osmanlıca cümle

Bir koltuğa iki karpuz sığmaz

Osmanlıca cümle

Bütün çocuklar oyun oynadılar

Osmanlıca cümle

Küçük koyunlar çok güzeldi