Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

SÜLASİ MASDAR ÇEŞİTLERİ

Masdarlar bir iş oluş ve hareket bildirmekte, şahıs veya zamana bağlı olmamaktalar. Arapçada hemen hemen bütün kelimeler masdarlardan türediğinden Masdarlar konusu oldukça önemlidir.