GenelKitabe

Siyavuş Paşa Çeşmesi Kitabesi

Siyavuş Paşa Çeşmesi
1.04Kgörüntülenme

Siyavuş Paşa üç dönem veziriazam görevinde bulunmuş bir devlet adamıdır. Çeşme, Eyüp’te Siyavuş Paşa türbesinin hemen yanında bulunmaktadır. Çeşme tamamen kesme taştan yapılmış olup kemeri yuvarlaktır.

Siyavuş paşa çeşmesi Osmanlı zamanında yapılan diğer çeşmelerde olduğu gibi ölümünden sonra ruhunu şad etmek maksadıyla yapılmıştır. 1572 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Ölüm tarihi 1602 tarihidir ki bu tarih çeşmede bulunan kitabede yazmaktadır. İki cepheli çeşmenin ön cephesi sundurma şeklinde dışa taşmış yuvarlak kemerle yapılmıştır. Kademeli olarak derinleşen ön cephesi ve türbeye bakan cephesi ile faklı bir görünüşü vardır.Yuvarlak kemerin içinde ise çeşmeye ait bir kitabe bulunmaktadır.

Siyavuş Paşa Çeşmesi Kitabesi
Çeşmesi Kitabesi

Kitabede şöyle yazmaktadır.

ve min’el-mâi kulli şey’in hayy (Yaşayan her şeyi sudan yarattık) /
Sahibü’l hayrat ve’l hasenat sadr-ı azam-ı esbak /
Merhum ve mağfurun leh Siyavuş Paşa ruhiyçün rızâen-lillâh /
El-fatiha 1011 (M.1602)

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin bir binanın yapanın kim olduğu ne zaman yapıldığı, ne zaman tamir edildiği ve eser hakkında bilgilerin yazılıp eserin herhangi bir yerine asılan taştır. Kitabeler taş olabileceği gibi mermer, çini, ahşap ve madende olabilir. Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabe olan ilin dalına Epigrafi  denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Sitemiz de bulunan 4. kur derslerinde kitabeler konusu işlenmiştir. Dersler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Sadrazam Ali paşa Çeşmesi (İki yüzlü Çeşme) isimli yazımızı okudunuz mu?

Bereketzade medresesi cami medresesi kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?


Yorum Yap