Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Siyakat Yazısı

Osmanlı Devleti’nin devlet sırlarının muhafaza edilmesini sağlayan siyakat yazı türü aynı zamanda devletin mali kayıtlarında da kullanılmıştır. Hususi yetiştirilen katiplerce yazılıp okunan siyakat bir şifre yazısıdır.

Bu bölümde siyakat yazısı nedir ve örneklerini eklryeceğiz.