Osmanlıca harfler

Rika hat için öncelikle harflerin noktalarına bakalım. harflerde bulunan iki noktalar birleşerek tire seklinde üç noktalar ise şapka şeklinde yazılır. Amaç hızlı yazım için kalemi kaldırmadan tek hareketle yazmaktır. Aşağıda verdiğimiz Te harfi ile Pe harfine bakalım. Noktalar nasıl birleşmiş.

Te

Osmanlıca Rika harfler

Pe

Osmanlıca Rika harfler

Şimdi ise Sin harfine bakalım normalde sin harfinin dişleri vardır. Yazım hızını arttırmak için bu dişler yapılmaz ve düz çizgi halinde yazılır. 

Sin

Osmanlıca Rika harfler

Cim, Çe, Ha, Hı harfleri için matbu hatta baş tarafları açık iken rika hattında o açıklık kapanır. Çe harfinde üç noktanın birleştiğini görelim.

Cim

Osmanlıca Rika harfler

Çe

Osmanlıca Rika harfler

Ha

Osmanlıca Rika harfler

Osmanlıca Rika harfler

Kef harfine bakalım. Aynı şekilde kafi Nun-i ye nakalım. Matbu hatta kef harfinde için bir hemze varken. Rika hatta bu hemze kalkar ve içe doğru bir kıvrım verilir. Gef harfinde üç noktanın birleştiğine dikkat edelim.

Kef

Osmanlıca Rika harfler

Gef

Osmanlıca Rika harfler

He harfi için he harfinin okutucu olarak kullanıldığındaki şekli önemlidir. Bu değişikliğe dikkatle bakalım. Rika hatlarda bu şekil çokça karşımıza çıkar.

Osmanlıca harfler

Şimdi ise 4 harfi inceleyelim. Bunlar Şın, Dat, Gaf, Nun harfleridir. Keşide dediğimiz bu harflerin noktaları yazılmaksızın noktalar kuyruk şeklinde harfin sonuna yazılır.

Şın için sin zaten düz çizgi idi bir kuyruk ekledik o kuyruk ile şın oldu. Dat da aynı sad harfininin sonuna bir kuyruk gelmesi ile dat oldu. Vav gibi olsa ve kuyruk eklense gaf olur. Tek kuyruk şeklinde olsa nun olur. Bunlarda amaç kalemi kaldırmadan hızla yazabilmektir.

Şın

Osmanlıca Rika harfler

Dat

Osmanlıca Rika harfler

Gaf

Osmanlıca Rika harfler

Nun

Osmanlıca Rika harfler