Regaip Kandili Anlam ve Önemi Nedir?

admin 654 Görüntüleme
10 Dk. Okuma süresi
Regaip-kandili anlam ve Önemi

Regaip Kandili üç ayların manevi iklimini bizlere müjdeler ve bu gibi mübarek geceler insanların sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını pekiştirir. Bu mübarek gecede namazlar kılınır, dualar edilir, Kuranlar okunur, salavatlar getirilir, tesbihler çekilir ta ki Rızayı ilahiye ulaşabilelim.

Regaip Kandili hicri takvime göre  Recep ayında ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olup, lütuf, ihsan, rahmet ve mağfiret gecesi anlamına gelir. Günahlardan temizlenmek, afv olunmak isteyenler için dua ve ibadet edilecek çok önemli bir gecedir.

Pek çok müjdenin bulunduğu Regaip Kandili ne demek? Bu mübarek gecede yapılacak ibadetler ve duaları da sizler için derledik bir araya getirdik.

Recep Ayı Hakkında

Rahmet mevsimi olan üç ayların ilk halkasını Recep ayı oluşturmaktadır. Recep; tazim ve saygı anlamına gelir. Hazreti Peygamber (sav) bir Hadisi-i şerifte “Recep ayı Allah’ın, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” demiştir. (Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1/423)

Cahiliye zamanında bulunan Araplar da bu aya gereken ihtimamı gösterirlerdi. Bu ayda kılıçlarını kınlarına koyar,  kanlı düşmanlıklarını geçici de olsa sona bitirirlerdi.

Bu aya “sağır ay” da denir. Bunun nedeni ise sükunet ayı olduğundandır. Başka bir nedeni de bu ayda işlenen günah ve hataları bu ayın duymaması ve müminlerin sadece sevaplarına şahitlik etmesi denilmiştir. Yani Cenab-ı Hak müminlerin işledikleri günahları bu ayda affetmektedir.

Bu ay öyle bir mübarek aydır ki içinde Regaip Kandili ve Miraç geceleri vardır. Peygamberimiz (sav) üç aylar geldiğinde şöyle dua ettiği rivayet olunmuştur. “Allah’ım! Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Camiu’s-sağir,2/90)

Recep ayına “mutahhar (temizleyici)” da denilmiştir. Bunun sebebi ise; bu ay içinde tutulan oruçların, hata ve günahların temizlenmesine vesile olduğu içindir.

Regaip Kandili Hakkında

Regaib kandili

Bu gece hem Cuma gecesi hem de Regaip Kandili olması hasebiyle iki mübarek ve kıymetli geceyi bir arada yaşanır.

Regaip Kandili ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayette Hazreti Peygamberin (a.s.v) anne karnına düştüğü gece olarak başka bir rivayette ise peygamberimize (a.s.v) anne karnında, ruhunun üflenmesi ile birlikte nurunun dünyaya teşriflerinin olduğu gün olarak bildirilmiştir.

Kelime anlamı olarak Regaip Arapça kökenli olup reğa-be kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeye meyletmek, arzulamak, onu elde etmek için gayret sarf etmek manasına gelir.

Bu anlamı nasıl anlayabiliriz bu gece özelinde Regaip rağbet edilen, arzulanan, istenilen demekse biz neyi arzuluyoruz neye rağbet ediyoruz, bu mübarek bereketli gecede Allah’ın cuşa gelen (coşan) rahmetini, ikramını, ihsanını arzuluyoruz. İstiyoruz.

Hazreti Peygamberin (a.s.m) Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayı olup oruç tutmanın muazzam sevapları vardır. Bu ayda iyiliklerin neticesinden hasıl olan sevaplar amel defterlerine, sevap hanelerine, çokça bir nehir gibi akarak dökülmesi sebebiyle bu aya recebül esab ismi verilmiştir.

Yine demişler ki, bu ay recep ayı ekim, ekme, ziraat ayıdır. Şaban ayı bakım ayıdır. Ramazan ise biçim ayıdır. Yani mahsulün alındığı ay demektir. O zaman diyebiliriz ki Recep ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bereketli bir mevsimin ilk ayıdır diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir:   İslam Nedir? İslam'ın Şartları Nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bazı gecelerde duaların reddedilmeyeceğini belirterek şöyle buyurmuştur: “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar ret edilmez: Bu geceler; Cuma geceleri, Recebin ilk Cuma gecesi  yani Regaip Kandili, Şabanın on beşinci gecesi yani Berat Kandili, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.” (Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)

Regaip Kandili ile İlgili Ayetler

Regaip kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Lakin “reğabe” kelimesinde türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’an’da 8 yerde geçmektedir.

Recep Ayı ve Regaip Kandili ile İlgili Hadisler

 • Recep ayında oruç tutanlara Allahü Teâlâ mağfiret eder. (Gunye)
 • Recep ayının başında, ortasında ve sonunda bir gün oruç tutana, bu ayın hepsini oruç tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)
 • Şu beş gecede vaktinde yapılan dualar geri çevrilmez. Bu geceler Regaip gecesi, Şabanın 15. Gecesi (Berat), Cuma geceleri, Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) (İbn-i Asakir)
 • İbn-i Abbas (R.a): “Resulullah (s.a.v) Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz onu hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz onu hiç oruç tutmayacak sanırdık.” (Müslim)
 • Recep ayının ilk cuma gecesini ihya eden kişiye Allah kabir azabı yapmaz. Duasını kabul eder. Ancak 7 kimse vardır ki duası kabul edilmez: Faiz yiyenleri, Müslümanları aşağılayarak hor görenleri, anne babasına eziyet edenleri, Müslüman ve Allah’ın emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcılar, zina edenler ve beş vakit namazı kılmayanlardır. (Ancak bunlar günahlardan vazgeçip tövbe ederlerse başka) (Saadet-i Ebediye)
 • Recep öyle bir aydır ki Allah bu ayda hasenatı kat kat artırır. Bu ayda bir gün oruç tutan kişi bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Yedi gün oruç tutan kişiye Cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutan kişiye Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutan kişiye Allah muradını verir. 15 gün oruç tutan kişiye bir münadi yani ilan eden “Senin geçmiş günahların afv edildi” der. (Taberani)
 • Recep ayında takva ve ihlas üzerine kim bir gün oruç tutsa, o oruçlar dile gelip “Ya Rabbi ona mağfiret et” derler. (Ebu Muhammed)

Bu mübarek Regaip Kandili gecesinde istifademiz ziyade olmasını temenni ederek bir hadise anlatalım.

Hz. Hüseyin Anlatılıyor

“Kâbe’yi tavaf ederken, içli içli Allah (c.c)’ye dua eden güzel bir ses işittik. Babam gidip omu çağırmamı istedi. Düzgün giyimli, nur yüzlü bir gençti. Vücudunun felç olan sağ tarafı dikkatimi çekmişti. Ona, “Senin adın nedir, ne oldu sana böyle?” dedim. Cevap verdi:

“Adım Menazil… Ben çalgı çalıp türkü söyleyerek nam salan Arap gençlerinden biriydim. Hep nefsimin arzuları peşinde koştum. Recep ve Şaban aylarında bile, kendime dikkat etmez günahlara devam ederdim. Salih babam, beni bu günahlardan kurtarmaya, doğru yolu göstermeye çalıştı.

Bana, “Allah’ın azabı şiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlarını terk et! Bırak bu lüzumsuz işleri. Melekler ve bu aylar senden şikayet ediyorlar” dedi. Başına buyruk biriydim, nasihate gelemezdim. Babamın üstüne yürüyüp, döverek, susturdum. Hüzünlü ve kırık bir kalple, “Bu aylarda oruç tutup, geceleri ibadet ediyorum.

İlginizi Çekebilir:   Ramazan Bayramı Nedir? Anlamı ve Önemi Nedir?

Beytullah’a gidip şerrinden korunmak için, Allah’tan yardım isteyeceğim” dedi. Bir hafta oruç tuttu sonra Kabe’ye giderek “Ey Allah’ım, muhakkak mazlumların ahını yerde bırakmazsın. Bu mübarek ayda, bu mübarek yerlerde edilen duaları reddetmezsin.

Sen benim hakkımı da oğlumdan al, felç et onu!” diye dua etti. Daha duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Beni görenler “Baba bedduasına uğramış herhalde” derlerdi.

Hazreti Hüseyin, “Baban bu haline ne dedi?” buyurdu. O genç, “Sonra babamdan af diledim. O da babalık şefkati ile beni bağışladı. Beddua ettiği yerde, şifa bulmam için hayır dua etmek üzere devesi ile giderken, devenin tökezlemesi ile düşüp öldü. Şimdi çaresizim.” dedi. Hazreti Ali bu felçli gence dua etti, Recep ayında yaptığı bu dua bereketiyle de Hak teala ona şifa verdi.

Regaip kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Regaip Kandili Namazı: Bu geceyi ibadet ederek geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak namaz on iki rekat olarak rivayet edilmiştir. Namazın Kılınışı ise şöyledir:

Her rekatta Fatiha suresi okunduktan sonra üç kadir suresi ile on iki adet ihlas suresi okunur. Her iki rekâtta bir selam verilir ve on iki rekat tamamlanır. On ikinci rekat kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan 70 kere “Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” söylenir. Arkasından secdeye gidilir. Secdede 70 kere “Subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” okunur.

Sonra tekrar secde yapılarak ettahiyyatta oturulur ve 70 kere “Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra yine secde yapılır. Secdede 70 kere “Subbuhun kuddusun rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra dualarımız alemlerin Rabbi olan Allaha arz ederiz.. (İhya ulumuddin, 974, c:1, s:555)

Regaip namazını cemaatle kılmak bid’attir. Zaten teravih namazından başka hiçbir nafile namaz cemaatle kılınmaz.

Regaip Kandili gecesinde Neler Yapmalıyız?

Böyle mübarek gecelerde her hasenenin yani iyiliğin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerif’te yüzden geçtiği, Şaban-ı Muazzama’da üç yüzden ziyade olduğu ve Ramazan-ı Mübarek’te ise bine çıktığı ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıktığı rivayet edilmiştir. Öyle ise bize düşen bu muazzam sevapları kaçırmamaktır.

İşte bu mübarek gecede sevapların gürül gürül yağdığı bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz. Bu geceyi ibadetle geçirmeliyiz, kaza namazı olanlar kaza namazı kılmalıdır. Bunanla birlikte Kur’an-ı kerim ve ezkar okumalı, Bol Bol salâvat getirerek çokça tövbe istiğfar etmeliyiz. Sadaka vermeli ve Allah’ın bize verdiği her türlü sağlık, nimet ve afiyete her zaman şükür etmeliyiz.

Bütün kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve Alemi İslam’ın Regaip Kandili gecesini canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu mübarek gecenin barış, huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Selametle kalınız.

Kitabeler nedir? Tıklayarak kitabe örneklerini okuyabilirsiniz. Osmanlıca isim ve isminiz nasıl yazılıyor? Linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Osmanlıca Dersleri ister misiniz? 8 ders ile çok kolay bir şekilde linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

Bu makaleyi paylaş
1 İnceleme
 • Abdurrahim Açıkgöz says:

  Allah (c.c) bizleri regaib gecesine rağbet eden duaları kabul olunan kullarından eylesin. Hastalarımıza şifalar dertlilerimize devalar borçlularımıza edalar nasip eylesin. Yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarimizi kabul eylesin Amin.

  Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir