Rahim İsmi Anlamı Nedir? Rahim İsminin Faziletleri

admin 354 Görüntüleme
6 Dk. Okuma süresi

Yüce Allah’ın 99 ismi arasında olan Rahim ismi şerifi çokça merhametli olan çokça acıyan, merhamet eden manasındadır. Bu ismi şerif iyilik ve nimet manasına da gelmektedir.

Allah’ın isimlerine verilen Esma-ül Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Rahim ismi şerifi de bu isimler içindedir. Yüce Allah’ın kendi zatını böyle en güzel isimlerle isimlendirdiği Kur’an’da farklı yerlerde geçmektedir.

Bu özel ve en güzel isimlerin sayısı 99’dur. En başta “Allah” ismi gelir. Bu manada Araf Suresi 180. ayet meali şu şekildedir. “(esmaül hüsna) İsimlerin en güzeli onundur. Öyle ise Allah’a o güzel isimlerle dua edin zikir edin.” Bizler de ayette geçtiği üzere Allah’a bu güzel isimlerle dua edeceğiz. Zira duanın kabulüne vesile olmaktadır.

Rahman ile Rahim Esması Arasındaki Farklar

Rahman ismi ezel (geçmiş) ile rahim ismi ise daha çok ebed ile alakadardır. Bu sebeple Yüce Allah için dünyanın rahmanı, ahiretin rahimi şeklinde bir ifade kullanılmıştır.

Allah’ın mahlukatı yaratması, mahlukatın hayatını devam ettirmesi, insanlar olarak mümin-kâfir gibi bir ayrım yapmadan herkesi rızıklandırması, çalışmanın ve gayret etmenin sonucu ihsanda bulunması Rahman isminin tecellisi olmaktadır.

Dünyada kafirlere, zulmedenlere, şerre ve kötülüklere bir müdahale olmadığı aşikardır. İnsanların akıl ve iradelerinin kullanılmasına fırsat vermesi, kendisine iman etmeyenlerin bile yaptıkları çalışmalarının karşılığını dünyada tam olarak vermesi Rahman isminin bir tecellisidir.

Rahim ismi Müslümanlar için bu dünyada merhamet ve şefkati ifade etmekle beraber bu merhamet ve şefkat daha ziyadesiyle ahirette görülecektir. Yani Cenab-ı Hakk’ın ahretteki ikram ve ihsanları müminler için daha ziyade olacağı ifade edilmiştir.

İlginizi Çekebilir:   Şükür Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır?

Er Rahim esması başka bir ifade ile esirgeyen , bağışlayan, sonsuz merhamet sahibi anlamındadır. O geçici olan dünyada kendisine iman eden emirlerini yerine getiren kimseleri sonsuz ahiret hayatında nihayetsiz nimetler ile mükafatlandıracak olandır.

Ayetlerde ve Hadislerde Rahim İsmi Şerifi

Kuran’da bulunan birçok ayette Rahim ismi bulunmaktadır. Cenab-ı Hakk’ın iman eden müminleri bu ismi şerif ile merhamet edeceği bağışlayacağı bildirilmiştir.

Nisa suresi 16. ayet “Şüphe yok ki Allah tövbeleri en çok kabul eden ve en çok merhamet edendi (acıyandır).”  Yine Furkan suresi 70 ve 71. ayetlerde “ Lakin samimiyetle pişmanlık duyan, imanını yenileyenler  ve iyi iş yapanlar müstesnadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliğe (tebdil eder) çevirir. Allah çok bağışlayıcı (ğafur) ve çok merhamet (rahim) edicidir. Kim tövbe eder, güzel amel işlerse, tövbesi kabul olmuş olarak Allah’a dönecektir”

“O, sizi karanlıktan (küfürden) aydınlığa çıkarmak için üzerinize melekleriyle beraber rahmetini gönderir. Allah iman edenlere çok merhamet eden (rahim) dir” (Ahzab suresi 43)

Hz. Peygamber (asm) bir hadisinde Allah’ın rahmetini ve merhametini şöyle ifade eder. “Şüphesiz acımak, merhamet duygusu Rahman olan Allah’ın bir cüzdür” (Buhari) Başka hadis-i kudside ise “Şüphesiz ki rahmetim gazabımdan öne geçmiştir” (Buhari)

İnsanların merhametli davranış göstermesinin Cenab-ı Hakk’ın da merhametine vesile olduğu “Güçsüz olanlara merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder (Ebu Davud) hadisi ifade etmektedir.

Rahim ismi Kuran’da Kaç Defa Geçer

Er-rahim ismi, Kuran’ın 115 ayetinde çoğunluğu çok bağışlayıcı anlamına gelen “ğafur” esması ile beraber kullanılmıştır. Rahim ismi çokça geçmesi Yüce Allah’ın (c.c.) ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu ifade ediyor. Bununla beraber dört ayette de erhamürrahimin yani merhametlilerin en merhametlisi tamlaması ile kullanılmıştır.

İlginizi Çekebilir:   Selam İsmi Şerifi Anlamı

Her hayrın başı olan ve her surenin başı olan besmele “Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlarım” manasına gelmektedir.

Sebe melikesi olan Belkıs’a mektup yazan Hz. Süleyman peygamber mektubunda onu hak dine davet ederken şöyle başlamıştır. “O mektup şüphesiz ki Süleyman’dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile (başlamaktadır)” (Neml suresi 30. ayet)

Rahim İsmi Çocuğa Verilir Mi?

Allah’ın her isimde olduğu gibi bu isminde abd (kul) takısı ismin başa gelmelidir. Yani Abdürrahim şeklinde kullanılması en uygun olanıdır. Direk olarak rahim adını bir çocuğa vermek caiz görülmemiştir.

Rahim İsminin Faziletleri

Allah’ın güzel esmalarını zikretmek insanın kalben ve ruhen maneviyatını artırır. Bununla beraber anlamlarını da tefekkür etmenin elbette maddi manevi faydası pek fazladır. Önemli olan husus ki tüm ibadetlerimizde olması gerektiği gibi zikir ederken de bunu tüm kalbimizle hissetmek ve samimiyetle yapmaktır.

Bu ismi şerifi namaz kıldıktan sonra zikreden birisi ahiret nimetlerine kavuşur. Dünyada ise maddi ve manevi sıkıntıları hafifler. Rahim ismini sürekli olarak zikreden bir kişinin ahlakı güzelleşir ve etrafında sevilen birisi olur.

Şayet sinirli bir kişi ise Er Rahim esmasını zikir ederse öfkesi azalır. Gamı kederi olan da ferahlar ve sıkıntıları hafifler. Sıkıntıda darda olanlar ‘Ya Rahman, Ya Rahim’ olarak bu esmaları okumalıdır. Böylelikle inşallah sıkıntıları gider çeşitli ihsanlara ve ikramlara nail olurlar.

Beş vakit namaz sonunda Ya Rahim esması 269 kere okuyanın ahlakı düzelir. O kişinin rızkı ve bereketi artar. Hasta ise şifa bulur inşallah. Yüce Allah’ın “Rahim” esmasının ebced değeri ve zikri 258 keredir. Zikir saati Güneş vakti günü pazar dır. Allah’a emanet olun veselam.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir