Peygamberimizin Medine Dönemi

admin 267 Görüntüleme
9 Dk. Okuma süresi

Peygamberimizin Medine Dönemi kısaca nasıldır? Kaç yıl sürmüştür? Bu zaman içerisinde yaşanan önemli gelişmeler hangileridir? Bilinmesi gerekenleri sizleri için derledik.

Peygamberimizin Medine Dönemi denildiği vakit O’nun hicri 622 yılından yani Mekke’den Medine’ye hicreti ile başlar ve 10 sene devam eden bir zamanı içerir. Bu dönemde İslam dininin yayılması ile yapılan savaşlar ön plana çıkmıştır.

Peygamberimizin Medine Dönemi

Peygamber Efendimiz (sav) Mekke’de ezalar ve cefalar artınca Medine’ye hicret etmişti. Medine’ye geldiğinde herkes evinde ağırlamak istemişti. Lakin Peygamberimiz (sav) kimsenin gücenmemesi için devesi nerede durursa orada misafir olacağını ifade etmiştir.

Deve hareket etmiş bir iki yerde dursa da nihai olarak sahabelerden Ebu Eyyüb el-Ensari’nin evinde durmuştur. Peygamberimiz (sav) hem orada misafir olmuş hem Medine’de namaz kılmak için mescit olmadığından bir arazi alarak mescit yapımına başlamıştır.

Hz. Peygamber (sav) bu mescidin yapımında bizatihi kendisi de çalışmış ve Mescidin inşası bitince kendisine ayrılan kısma taşınmıştır.

Mescidi Nebi olarak adlandırılan bu mescitte aynı zamanda kimsesizler ve yolcular kalıyor. Hem ilim tahsili için odalar bulunuyor hem toplantıların yapıldığı bölümler bulunuyordu.

Medine’de bir birlik yoktu ve Yahudilerin arasında da çekişmeler bulunuyordu. Bu durum değerlendirilmiş ve Medine Şehir (site) Devleti kurulmuştur. Site devletinin başına Allah Resulü(sav) geçmiştir. Bu tarihten önce Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de sadece bir peygamberdi. Şimdi ise peygamber olmakla birlikte bir devlet başkanı da olmuştur.

İlk Savaş Bedir Savaşı

Peygamberimizin Medine Dönemi zamanında ilk savaş 624 yılında müşriklerle olmuştur. İslam dini hızla yayılıyor, Müslümanların güç kazanıyor ve ticari ilişkiler artıyordu. Bu durum Mekkeli müşrikleri endişelendirmiş ve sonuçta Bedir Savaşı yapılmıştır. Yapılan savaşı Müslümanlar şanlı bir zafer ile kazandılar.

Bedir Savaşı Müslümanların kazandığı zaferle Arap Yarımadasında kendilerini göstermişlerdir. Akabinde de Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidilerek Medine’den çıkarılmıştır.

Bu tarihte Ramazan orucu farz olmuş ve ilk bayram namazı kılınmıştır. Zekat da bu yıl farz olmuştur. Allah Resulünün (sav) Hz. Osman ile evli olan kızı Hz. Rukiyye vefat etmiştir. Hz. Ali efendimiz ile validemiz Hz. Fatıma evlenmiştir. Hem İlk kurban bayram namazı da eda edilmiştir.

Mekkeli müşrikler Bedir Savaşında acı bir yenilgi almışlardı. Bu savaşın intikamını almak için Ebu Süfyan idaresinde 3000 kişilik tam tekmil bir ordu kurarak harekete geçtiler. Haberi alan Hz. Peygamber (sav) Medine’de kalarak savunma savaşı teklif etmiştir. Ancak bu konu istişare edilmiş ve sahabelerin ısrarı ile taarruz karar kılınmıştır.

İlginizi Çekebilir:   Mevlid Kandili Nedir? Anlamı ve Önemi Nedir?

Peygamberimizin Medine Dönemi ikinci savaşı olan Uhud savaşı 625 tarihinde mevkiinde yapılmıştır. Savaşın başlarında Müslümanlar galip iken okçular savaşın kazanıldığını düşünerek mevkilerini terk etmişler. Bu hareket sonucunda toparlanan müşrikler üstünlük kurarak kazandılar. Bu savaşta maalesef başta Hz. Hamza olmak üzere 70 şehit verilmiştir.

Peygamberimizin torunları Hicri 625 yılı ramazan ayında Hz. Hasan şaban ayında ise Hz. Hüseyin doğmuştur. Hz. Ömer’in kızı validemiz Hz. Hafsa Peygamberimiz ile evlenmiştir. Hicri 626 yılında Dumetü’l Cendel Gazvesi yapılmıştır. Bu savaşla Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtılmıştır.

Hendek Savaşı

Peygamberimizin Medine Dönemi üçüncü önemli savaşı olan Hendek Savaşı 627 yılında yapılmıştır. Bu savaşta Peygamberimiz Müşriklerin saldırısını kolayca önlemek için Medine etrafında hendekler kazdırmış ve bu nedenle bu savaşa Hendek savaşı denilmiştir. Bu savaşa Ahzab savaşı da denilmektedir. Müşrikler yapılan savaşta yenilerek geri çekilmek mecburiyetinde kalmışlardır.

628 yılında Kabe ziyaret edilmek için yola çıkılmış ve Mekke’ye elçi olarak Hz. Osman efendimiz gönderilmiştir. Bir süre sonra Hz. Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği şeklinde bir haber Efendimize ulaştı. Hz. Peygamber sahabilerinden müşriklerle sonun kadar çarpışma konusunda biat aldı be biata Rıdvan biatı denilmektedir.

Bu biat haberini alan müşrikler hemen Hz. Osman’ı serbest bıraktılar. Akabinde Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri hususunu ele almak ve bir anlaşma yapmak üzere Efendimize bir heyet gönderdiler.

Hz. Peygamber (sav) yapılan müzakereler sonucunda ortaya çıkan anlaşmayı görünüşte Müslümanların aleyhine gibi görünse (ki sonra lehine dönmüş) kabul ederek müşriklerle Hudeybiye barış antlaşmasını imzalamıştır.

Hayber Savaşı

Medine’den sürgün edilmiş olan Yahudiler Şam taraflarında bulunan Hayber’e yerleşmişlerdi. Hayber’de İslam’ın aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu nedenle Hz. Peygamber (sav) 629 yılında Yahudilerin üzerine gitmiş ve onları mağlup etmiştir. Hayber Savaşı Müslümanların ilk taarruz savaşıdır. Bu savaş ile Şam ticaret yolu güvenli hale gelmiştir.

Hayber savaşında Hz. Ali destansı bir şekilde kahramanlıklar göstermiştir. 12 kişinin kaldıramadığı Hayber kalesinin kapısını tek başına kaldırmış ve Yahudilerin yenilemez dediği baş savaşçısı Merhab’ı bir hamlede yere sermiştir. Hayber savaşı akabinde Yahudi bir kadının Peygamberimizi zehirli keçi eti ile zehirleme girişimi olmuştur. Bu durum Hz. Cebrail’in haber vermesi ile akim kalmıştır.

629 yılında Peygamberimiz (asv)’in Hz. Safiye ile evlenmiştir. Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As gibi önemli şahsiyetler İslam dinini kabul ederek Müslüman olmuşlardır. Aynı tarihte Mute Harbi yapılmıştır. Bu savaşta İslam sancaktarı olan Zeyd bin Harise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revaha arka arkaya şehit olmuşlardır. Bu arada kKomutanlığa geçen Halid bin Velid’in harikulade askeri dehası ile 3000 kişi olan İslam ordusu 100.000 kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatmış ve ordu çok zayiat vermeden geri çekilmiştir.

İlginizi Çekebilir:   Allah İsmi Anlamı Nedir?

Mekke’nin Fethi

Peygamberimizin Medine Dönemi içinde en önemli fethi 630 tarihinde Müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı bozması üzerine gerçekleşti. Hz. Peygamber (sav) müşrikler üzerine giderek Mekke’yi fethedilmiş ve Kabe’yi putlardan kurtarmıştır. Mekke’de kendisine türlü eziyet eden kişileri ise affetmiştir.

Müslümanların Mekke’yi fethinden sonra hem ticari hem eskiden beri devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle kalabalık bir ordu ile Hevazinliler üzerine yürüdü ve Huneyn mevkiinde Huneyn savaşı yapıldı.

Yahudiler sıranın kendilerine geleceğini bildiklerinden bu savaşa önceden beri hazırlıklar yapıyorlardı. Karşı ordunun hızlı saldırısı karşısında Müslümanlar bir ara dağılacak gibi oldularlar. Ancak Hz. Peygamber (sav) ‘in gayretleri ile etkili konuşması ile yeniden toparlanarak savaşı kazandılar.

Bu savaştan kaçan Hevazin kabilesinin fertlerini Taif’e sığınmışlardı. Taif kuşatılmış fakat ele geçirilememişti. Bununla beraber kısa bir süre sonra Hevazinliler Hz. Peygamberin (sav) yanına gelerek Müslüman olmuşlardır.

Peygamberimizin Medine Dönemi içinde Hz. Peygamber’in (sav) son seferi Tebük olmuştur. Bizans ordusunun Medine’ye saldıracağı haber alınınca Hz. Peygamber (sav) bir ordu hazırlamış ve Tebük seferine çıkmıştır. Ama Bizans ordusu her ne kadar savaş hazırlıkları yapsa da cesaret edemedikleri için geri dönmüşler ve İslam ordusu karşısına çıkamamışlardır.

Tebük seferi sonrasında fesat yuvası haline gelen Mescid-i Dırar yıkılmıştır. Sonrasında ise Taif’in kuşatması yapıldı ve putlar Ebu Süfyan ve Mugire’nin eliyle paramparça edilmiştir.

Kaside-i Bürde şairi olan Kâ’b bin Züheyr’in Peygamberimiz (asv)’in huzuruna gelmişti. Huzurda ise “Banet Suadü” diye başlayan meşhur kasidesini okumuştu. Bu kasidesinde “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini okuduğu vakit Efendimiz (asv) hoşnut olmuş ve ona hırkasını hediye etmiştir. Aynı yıl Hz. Peygamberin kızı olan Hz. Zeynep’in vefat etmiştir.Validemiz Hz. Mariye’den oğlu İbrahim dünyaya gelmiştir.

Veda Haccı

632 tarihinde ise Veda haccı yapılmıştır. Hz. Peygamber (sav) in yaptığı son hac olup yaklaşık 100 bin kişiye bir hutbe irad etmiştir. Bu hutbe adeta tün insanlığa dersler vermiştir. İnsan hakları, faiz ve kan davasının yasaklanması ana teması olmuştur.

Veda haccı edildikten sonra Efendimiz rahatsızlandı. Hastalığının artması ile 8 Haziran’da vefat etmiş böylece Peygamberimizin Medine Dönemi sona ermiştir. Selam, dua ve salavatımız hazreti Peygamberedir (sav) Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. (Amin) Peygamberimizin Mekke Dönemi konusunu okumak için linke tıklayabilirsiniz. Allah’a emanet olunuz. Vesselam.

Bu makaleyi paylaş
1 İnceleme
  • vorbelutrioperbir says:

    The core of your writing while appearing reasonable originally, did not really sit properly with me after some time. Somewhere within the sentences you were able to make me a believer but just for a while. I however have got a problem with your jumps in logic and one might do well to help fill in those gaps. When you actually can accomplish that, I could certainly end up being fascinated.

    Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir