Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Kitabeler Hakkında Her Şey

Kitabeler kültürün, medeniyetin zamanla gelecek nesillere aktarılmasında en önemli belgelerdir, başka bir ifade ile denilmiş ki milli hafızamızdır. Kitabeler kelimesi Arapça “ketebe”

Hazreti Meryem ve Hayatı

Hazreti Meryem İslam'ın müstesna kadınları dediğimizde öne çıkan birisidir. Cennetle müjdelenen dört kadından biri ve ulul-azm Peygamberlerden olan Hazreti İsa'nın annesidir Hazreti Meryem.…