• Kişinin sözü aklı ve ferasetini gösterir.
  • İnsanlık ölmüş mü?
  • Camiye dikey olarak gel, yatay olarak zaten geleceksin.
  • Allah ne güzel sevgilidir.
  • İki dakika adam ol desem kaç dakikam kaldı diyecek insanlar var.
  • Ömür biter ev işi bitmez.
  • jquery image carousel
  • Şans değil nasip deriz biz.
Kişinin sözü aklı ve ferasetini gösterir.1 İnsanlık ölmüş mü?2 Camiye dikey olarak gel, yatay olarak zaten geleceksin.3 Allah ne güzel sevgilidir.4 İki dakika adam ol desem kaç dakikam kaldı diyecek insanlar var.5 Ömür biter ev işi bitmez.6 Korku adama neler yaptırıyor.7 Şans değil nasip deriz biz.8
css image gallery by WOWSlider.com v8.8


Namaz

Namaz ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divâne ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat’î anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, gör: Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, herbirisine yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta, has ve (Devamı)

Dua

Makbul dualardan biri de, müminin, mümine gıyabında yaptığı duadır. Çünkü dua yapan insanın, yaptığı duada bir menfaati veya bir beklentisi yoktur. Bu sebeple ihlaslı ve samimidir. Herhangi bir beklenti olmadan, sırf mümin kardeşini düşündüğü ve onun ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan dua inşallah kabul edilir. Zaten O (c.c), Peygamberimizin ifadesi ile, “kendisine el açan hiç kimsenin (Devamı)

Ölüm Üzerine

Yüce Allah’ın sonsuz adaleti gereği, itaat eden ve isyan eden insanların karşılaşacakları son, birbirinden tamamen farklı olacaktır. Allah, gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görür ve onlara zulmedilmez. İnsanların hak ettikleri karşılığı alacakları asıl yer ahirettir. Bu kesin bir gerçektir. Sonsuz adaletin tecelli edeceği ve her insanın şahitler ve (Devamı)

Edeb

   Çocukluğumuzda büyüklerimizden en çok duyduğumuz kelimelerin başında edep gelmekteydi. Edepli olmak en büyük fazilet bilinir, edepten yoksun olmak ise bir insan için felaket sayılırdı. Oysa son zamanlarda edebden o kadar uzaklaşmaya başladılar ki insanlar. Üstelik edebsizlik sanki bir marifetmiş gibi rağbet görüyor bazı kişiler tarafından. Edebli insanlar eğlencesiz oluyor bazılarına göre. Şaka yapmak adı altında (Devamı)