Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Hattı Hümayun Nedir?

Hattı hümayun kısaca padişahlarının ehemmiyetli mevzularda ya bizzat yazdıkları ya da notlar düştükleri fermanlara ve beratlara verilen isimdir. Bunlara aynı zamanda Hatt-ı Şehriyari veya…

Allaha İman Nedir?

Allaha İman esasi iman etmenin imanın ilk şartlarındandır. Allaha iman etmek “Kalp ile tasdik, dil ile ikrar (söylemek) ve beden ile amel etmek” manalarını ifade eder. Allaha iman…

Borçtan Kurtulma Duası

Bu yazımızda borçtan kurtulma duası yayınlıyoruz. Dua müminin elindeki en büyük yardımcısıdır. O halde bizler her halimizde duayı elimizden bırakmamalıyız. Dua lugatta çağırmak, yardım…

Mühimme Defteri Nedir?

Mühimme Defteri Osmanlı Devleti'nin Divan-ı Hümayunda karara bağlanan hususların padişahın onayı ile düzenlenen fermanların suretlerinin kaydedildiği defterlerdir. Divan-ı Hümayun görüşme…

Osmanlıca 3. Kur Nedir?

Osmanlıca 3. kur Nedir? Sorusu sürekli olarak sorulan sorular arasında bulunmaktadır. Osmanlıca alanında farklı kur ve isimlendirmelerin bulunması bu sorulara neden olmaktadır. İşte bu…