Osmanlıca harfler

Aşağıda bulunan 3 harfler Kurun Elifbasında olmayıp Osmanlıca Alfabesinde bulunmaktadır. Bu sesler Türkçede olup Arapçada olmadığından Farsçadan dilimize geçmiştir.

Osmanlıca Alfabe

Pe

Osmanlıca Alfabe

Çe

Osmanlıca Alfabe

Je

Nazl Nun ise (Kef harfi üstüne 3 nokta konularak elde edilir ve N sesi veiri) Türklere has olup Arapça ve Farsçada bulunmaz. Kaf-i Farisi ise (kef harfi üstüne bir yatay çizgi daha eklenerek elde edilir ve Ğ sesi verir) yine Farsçadan dilimize gelmiştir.

Osmanlıca Alfabe

Nazal Nun-Nef

Osmanlıca Alfabe

Kafi Farisi- Gef