Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Ye Okutucusu Nedir?

1– ı, i seslerinin bulunduğu hemen hemen bütün hecelerde ye okutucusu bulunur.

Örnekler:

İki
İri
İnci
İşci

2- Kalıplaşmış bazı kelime ve eklerde ise okutucu ye harfi gelmez.

Örnekler:

Bir
Biz
Siz
Gibi

3- Eklerin sonun bulunan açık hecelerdeki u ve ü sesleri ye okutucusu ile gösterilir. Önemli olan kelimenin kökünde değil ek olması ve açık hece olmasıdır. Ek bu şekilde devam ederse kural devam eder. Örneklerde kelimenin kökü ayrı ek aldığında değişim ayrı gösterilmiştir.

Örnekler:

Buz-Buzlu
Suç-Suçlu
Bul-Bulduğu

Çok az da olsa bazı istisnai kelimelerde ek olmadığı halde kelime kökünde sonu u ile bittiği halde ye ile yazılır. Bu kurala uygun en meşhur kelime doğru kelimesidir. (طوغری )

4- Ye harfi bir ismin sonuna okutucu olarak gelirse ve ye ile devam eden bir ek alırsa ayrı yazılırken, fiillerde bitişik olarak yazılır.

İsim Örnekler:

Sayıya
Sucuya
Doğruya
Aliye

Fiil Örnekler:

Asıyor
Eskiyen
Ekşiyecek
Taşıyacak

5- Bazı kelimelerin ilk hecelerindeki e sesi y okutucusu ile gösterilir. 

Örnekler:

Demek
Etmek
Vermek
Yemek
Gece

6- Kelime başlarındaki ı-i sesleri Elif harfinden sonra ye getirilerek gösterilir.

Örnekler:

İz
İp
İş
İğne