Bu bölümde Vav okutucusu ile ilgili bilgiler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1– o,ö,u,ü seslerinin bulunduğu bütün hecelerde vav okutucu bulunur. Tercihen ince seslerde ö,ü kalın seslerde o,u kullanabilir. Örnekler:

Uzun
Süt
Öykü
Mor

2– İlk hece açık olma kaydıyla ilk iki hecede bulunan okutucu vav harflerinden birincisi terk edilebilir. İki türlü yazımda uygundur. Örnekler:

Bulut
Bütün
Dokuz

Birinci hece vav okutucusu iken ikinci hece cim veya çe olursa ikinci hecedeki vav’ın yazılmadığı yerler de vardır. Ancak bu kelimeler oldukça azdır. Örnekler:

Küçük
Çocuk

3– Çok az da olsa bazı kelimelerin başında bulunan ö ve ü sesleri vav üzeri hemze ile yazılır. Örnekler:

Ülke
Ölüm

4- Kelime başlarındaki o,ö,u,ü sesleri Elif harfinden sonra vav getirilerek gösterilir. Kolaylık olması için ince sesli olan ö ve ü seslerinde Elif harfi üzerine hemze işareti eklenebilir. Örnekler:

 

Ütü
Orman
Öykü
Üzüm