Osmanlıca harfler

Hat çeşitleri temelde altı tür yazı vardır: Kufi, Sülüs, Nesih, Rika, Reyhani,  ve Tevkidir. Bunlara Aklam-ı Sitte denir. Bu hat ekseninde daha pek çok hat çeşidi vardır. Bu hat çeşitleri içinde el yazısı olarak daha çok kullanılan ve arşiv metinlerinde kullanılan Rika hattı üzerinde duracağız.

Rika Hattı Dersleri