Osmanlıca harfler

Hat çeşitleri temelde altı tür yazı vardır: Kufi, Sülüs, Nesih, Rika, Reyhani,  ve Tevkidir. Bunlara Aklam-ı Sitte denir. Bu hat ekseninde daha pek çok hat çeşidi vardır. Bu hat çeşitleri içinde el yazısı olarak daha çok kullanılan ve arşiv metinlerinde kullanılan Rika hattı üzerinde duracağız.