Kef harfi çeşitleri ile ilgili anlattığımız konular ile ilgili test bulunmaktadır. Kolay gelsin..

Kef Harfi Çeşitleri Testi

Kef Harfi çeşitleri dediğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kaf-i Arabi için aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Keçi
Eski
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaf-i farisi kullanılmıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Kaf-i Nuni çeşitli şekillere isimlendirilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kaf-i Nuni 2. tekil şahısların mülkiyet(sahiplik) ve fiillerin şahıs eklerinde kullanılır. Buna göre hangi kelime doğrudur?
Osmanlı Türkçeniz
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Kaf-i Nuni 2. çoğul şahısların mülkiyet(sahiplik) ve fiillerin şahıs eklerinde kullanılır. Buna göre hangi kelime doğrudur?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde kaf-i nuni kullanılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Osmanlıca Tamlama
Osmanlı Türkçesi
Eline
Göz
Kaf-i Nuni bazı hususi kelimelerde yani n sesinin genizden geldiği kelimelerde kullanılır. Buna göre hangi kelime yanlıştır?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Ben
Kef harfinin üstüne bir çizgi eklenmesi ile elde edilen ve ğ sesi ile okunan harfin ismi nedir?
Aşağıdaki kelimelerin hangisi kaf-i yayi için örnek olabilir?
Ağrı
Osmanlı Türkçesi
Kaf-i yayi (ğ) eski metinlerde v,y seslerinin karşılığı olarak da kullanıldığı görülür. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz?
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde nı-ni yazarken kaf-i nuni kullanımı yanlış olur?