Çok kolay sen de öğrenebilirsin.
He Okutucusu

He Okutucusu Bilgileri

He okutucusu bildiğimiz gibi okutucu olarak geldiğinde E veya A sesi ile okunur.. Şimdi he ile heceleri ve kelimeleri yazarken dikkat edeceğimiz kurallara geçelim.

1- He harfi ilk hecede okutucu olarak gelmez. Bu kuralda ilk hece olduğuna ve e sesi için geçerli olduğuna dikkat edelim. Örnek kelimeler;

Beş
Perde
Temel
Sepet

2- He harfi orta ve son hecede, açık hece ise kullanılır, kapalı hece ise kullanılmaz. Bir hece sesli harfle biterse açık hece, sessiz harfle biterse kapalı hece olur. O zaman ilk hecede kullanmayacağız orta ve son hecede ise açık mı kapalı mı ona bakarak kullanacağız.

Açık hece için Örnekler

Şelale
Peçete
Engebe
Serçe
Kapalı hece için Örnekler

Bebek
Tekerlek
Tükenmez
Önerge

3- He okutucusu, isimlerin sonundaki a sesleri ile isim eklerinin sonuna gelen a seslerinde kullanılırken, fiillerin sonundaki a sesleri ile fiil eklerinin sonuna gelen a seslerinde ise elif okutucusu kullanılır.

Not: Bir kelime mek mek ekini alırsa fiil almaz ise isim olur.

İsmin yalın hali ve ekleri için örnekler

Marka
Kazma
Çocuğa
Okulda
Fiilin yalın hali ve ekleri için örnekler

Boya
Oyna
Koşamaz
Yazmadı
Not 2: Baba, daha, masa, paşa kelimeleri bu kuralın istisnasıdır. isim olmalarına rağmen Elif okutucusu ile yazılır. 

4- Okutucu he harfi kendinden sonra gelen harflerle birleşmez.

Örnekler

Neden
Annesi
Öyle mi
Süsledi

5-Kelime başlarındaki e sesleri Elif harfi ile gösterilir. Kolaylık olması için Elif harfi üzerine hemze işareti konabilir.

Örnekler

Emre
Ercan
Elek
Eski