He Okutucusu

He okutucusu bildiğimiz gibi okutucu olarak geldiğinde E veya A sesi ile okunur.. Şimdi he ile heceleri ve kelimeleri yazarken dikkat edeceğimiz kurallara geçelim.

1- He harfi ilk hecede okutucu olarak gelmez. Bu kuralda ilk hece olduğuna ve e sesi için geçerli olduğuna dikkat edelim. Örnek kelimeler;

Serçe
Peçete
Tekerlek
Bebek

2- He harfi orta ve son hecede, açık hece ise kullanılır, kapalı hece ise kullanılmaz. Bir hece sesli harfle biterse açık hece, sessiz harfle biterse kapalı hece olur. O zaman ilk hecede kullanmayacağız orta ve son hecede ise açık mı kapalı mı ona bakarak kullanacağız.  Açık hece için Örnekler

Neden
Peçete
Öyle mi
Engebe

Kapalaı hecelere örnekler.

Tükenmez
Önerge
Tekerlek
Elek

3- He okutucusu, isimlerin sonundaki a sesleri ile isim eklerinin sonuna gelen a seslerinde kullanılırken, fiillerin sonundaki a sesleri ile fiil eklerinin sonuna gelen a seslerinde ise elif okutucusu kullanılır. Devam eden eklerde aynı şekildedir. Not: Bir kelime mek mek ekini alırsa fiil almaz ise isim olur. İsmin yalın hali ve ekleri için örnekler;

Mola
Marka
Kazma
Çocuğa

Fiilin yalın hali ve ekleri için örnekler

Koşamaz
Oyna
Boya
Damla

Not 2: Baba, daha, masa, paşa kelimeleri bu kuralın istisnasıdır. isim olmalarına rağmen Elif okutucusu ile yazılır. 

4- Okutucu he harfi kendinden sonra gelen harflerle birleşmez.

Örnekler

Öyle mi
Süsledi
Annesi

5-Kelime başlarındaki e sesleri Elif harfi ile gösterilir. Kolaylık olması için Elif harfi üzerine hemze işareti konabilir.

Örnekler

Ercan
Elek
Eski
Emre