Osmanlıca harfler

Harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Her bir harf tek tek sağdan sola doğru başta ortada ve sonda nasıl yazıldığı gösterilmiştir.

Re, Ze, Je harflerinin üstten Dal, Zel harflerinin ise alttan birleştiğine ve özellikle Ayın, Gayın, Mim ve He harflerinin özellikle ortada ve sonda yazılırken nasıl değiştiğine dikkat edelim.

Lem harfi ortada ve sonda aşağıdan sola doğru dönerken Elif harfi aşağıdan sağa doğru döner.

Ayrıca Elif, Vav, He, Ra, Ze, Je harfleri kendşnden sonra gelen harfle birleşmez. 

Bilgisayarda Harflerin üzerine mausla geldiğimizde harfin dönmesiyle harfin ilk hali verilmiştir. (Cep telefonunda ise harfin üstüne bastığımızda gelir.)

Elif
Be
Pe
Te
Se
Cim
Çe
Ha
Dal
Zel
Ra
Ze
Sin
Şın
Sad
Dat
Ayn
Ğayn
Fe
Gaf
Kef
Gef
Nef
Lam
Mim
Nun
Vav
He
Lamelif
Ye