Osmanlıca Harfler İle İlgili Temel Bilgiler

admin
admin 587 Görüntüleme
7 Dk. Okuma süresi
Osmanlıca Harfler

Osmanlıca alfabe ve Osmanlıca harfler öğrenmek zor mudur? Bugünkü alfabeyi okuyup yazabilen herkes tarafından çocuk yaşlı fark etmeden herkes tarafından temel seviyede rahatlıkla öğrenilebilir. Şunu bir yere not edelim: Osmanlıca zor değildir. Şahitleri ise bugün öğrenen binlerce kişilerdir.

Osmanlıca harfler Osmanlı devletinin resmi evraklarının yazılması ile beraber idareye ait işlerde, sanat ve bilim eserlerinde ve halkın arasında günlük yazışmalarda kullanılmıştır. Hem bu Osmanlıca alfabe aynı zamanda Osmanlının hakim olduğu tüm bölgelerde de kullanılmıştır.

Osmanlıca ve Osmanlıca alfabe ile yazılanlar İslam tarihi hem de Türk tarihi bakımından önemli bir kaynak olup bu kaynaklar insanlık tarihi için de çok önemli eserlerdir.

Osmanlıcada kaç Harf Vardır

Geçmişle geleceğin köprüsü olan Osmanlı alfabesi ve Osmanlıca harfler temel olarak Kuran harflerinden oluşmuşsa da Arapçada olmayan ama biz Türklerin kullandığı bazı harflerde Osmanlıca alfabesi’ne eklenmiştir.

Kuran alfabesinde Lamelif ile birlikte 29 harf (Genellikle Lamelif harf olarak sayılmaz ve 28 olarak geçer çoğu yerde) vardır. Osmanlı Alfabesinde ise Farsçada kullanılan Pe, Çe, Je harfleri ile birlikte Nef, Gef harflerinin eklenmesiyle birlikte Osmanlıca alfabe toplam 34 harften oluşmaktadır. 

Osmanlıca Harfler Nasıl Öğrenilir

Harfleri öğrenirken yazarak çalışmaya gayret edelim, her bir harfi bir satır boyunca yazalım ve her yazdığımızda harfin adını içimizden tekrar edelim. Bununla birlikte harflerin noktalarına altta mı üste mi kaç nokta var dikkat edelim. 

Osmanlıca Harfler ve Özellikleri

Osmanlıca Eğitim dediğimizde temeli olan harflerin tek tek özellikleri, hangi ses verdikleri, hangi dilde olduğu nereden geldiği, kalın ince karşılıkları gibi bilgiler aşağıda verilmiştir.

 • – Elif: A veya E sesini verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir. Okutucu olarak A sesi yerine kullanılır.
 • ب Be: B sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • ﭖ – Pe: P sesi verir. Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunur. Arapçada bulunmaz. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • ت – Te: T sesi verir. İnce seslilerde kullanılır. Kalın karşılığı Tı’dır.
 • ثSe: S sesi verir. Sadece Arapça asıllı kelimelerde bulunur.
 • جCim: C sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • Çe: Ç sesi verir. Farsçadan dilimize geçmiştir ve Arapça bulunmaz.
 • ح – Ha: H sesi verir. Sadece Arapça asıllı kelimelerde bulunur.
 • خ-  Hı: H sesi verir. Kalın seslilerde kullanılır. İnce karşılığı He’dir.
 • دDal: D sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • ذZel: Z sesi verir. Sadece Arapça asıllı kelimelerde kullanılır.
 • رRa: R sesi verir. Kalın karakterlidir ancak hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • زZe: Z sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • Je: J sesi verir. Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunur. Arapçada bulunmaz. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • سSin: S sesi verir. İnce seslilerde kullanılır. Kalın karşılığı Sad’tır.
 • شŞın: Ş sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • صSad: S sesi verir. Kalın seslilerde kullanılır. İnce karşılığı Sin’dir.
 • ضDad: D ve Z sesi verir. Sadece Arapça asıllı kelimelerde bulunur.
 • طTı: T ve D sesi verir. Kalın seslilerde kullanılır. İnce karşılığı Te ve Dal’dır.
 • ظZı: Z sesi verir. Sadece Arapça asıllı kelimelerde bulunur.
 • عAyın: Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Genellikle A, İ sesi ile ve kendi kuralları ile okunur. Arapça asıllıdır.
 • غĞayn: Ğ ve G sesini verir. Kalın seslilerde kullanılır. İnce karşılığı Kaf-i yayi ) (گ’dir.
 • فFe: F sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • قGaf: K sesi verir. Kalın seslilerde kullanılır. İnce karşılığı Kef’tir.
 • كKef: K sesi verir. İnce seslilerde kullanılır. Kalın karşılığı Gaf’tır.
 • Gef veya Kaf-i farisi: G ve Ğ sesi verir. Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunur. Arapçada bulunmaz. İnce seslilerde kullanılır. Kalın karşılığı Ğayn’dır. Kaf-i Yayi de denir.
 • Kaf-i Nuni veya Nef: N sesi verir. Türklere has bir harftir. Farsça ve Arapçada bulunmaz. Genizden gelen N sesidir. Kaf-i Türki ve Nazal N de denir.
 • لLam: L sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • مMim: M sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • نNun: N sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir.
 • وVav: V sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir. Okutucu olarak o,ö,u,ü sesi yerine kullanılır
 • هـHe: H sesi verir. İnce seslilerde kullanılır. Kalın karşılığı Hı’dır. Okutucu olarak e-a sesi yerine kullanılır
 • Lamelif: La sesi verir. Lam ve elif harflerinin birleşmesiyle oluşur.
 • یYe: Y sesi verir. Hem kalın hem ince olarak kullanılabilir. Okutucu olarak I, İ sesi yerine kullanılır.

Osmanlıca harfler ile ilgili şimdiye kadar anlattıklarımızı tablo olarak verirsek şu şekilde olur.

Kuranda olmayan ama Osmanlı Alfabesinde Olan Harfler

Osmanlıca yeni harfler

Sesli harf olarak kullanılan okutucu harfler

Osmanlıca okutucu harfler

Kendinden sonra gelen harflerle birleşmeyen harfler

Osmanlıca birleşmeyen harfler

Kalın ince karşılığı olan Osmanlıca harfler

Aşağıda verilen Osmanlıca harfler karşılıklı kalın hece ise kalın olan ince hece ise ince olan tercih edilir. Kalan diğer harfler hem ince hem kalın olarak kullanılır.

Osmanlıca kalın ince karşılıkları

Arapçaya mahsus olan harfler

Bu tabloda anlatılmak istenen şudur. Eğer bir kelime içinde bu harfler varsa bu kelime Arapçadır. O zaman okumak için öğrendiğimiz kaideler değil Arapça diline ait kaideler geçerlidir. Bu kaideler 3. kurun kaideleridir.

Arapçaya mahsus harfler

Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz sözünden hareketle yaklaşık 1000 yıl gibi uzun bir zaman ecdadımız tarafından kullanılan ve her alanda Osmanlıca ile kadim unutulmaz eserler ortaya konmuştur. Buna ister Osmanlıca ister  Osmanlı Türkçesi ne dersek diyelim bu Osmanlıca harfleri mutlaka öğrenmeliyiz.

Hem Osmanlıca harfler öğrenmek temel seviyede bir haftada mümkündür. Bakınız halk eğitimlerde verilen kurslarda bunun çok örneklerini görebilirsiniz. Hem her seviyede ve her yaşta öğrenenleri görmek de mümkündür.

O zaman gelin hep birlikte az bir gayretle Osmanlıca harfler ve Osmanlıca alfabe öğrenelim sizde göreceksiniz ki çok kolay.

Bu makaleyi paylaş
17 Yorumlar