Osmanlıca Test

1. Kur Genel Test 2

Bu test genel olarak Osmanlıca konularını kapsamaktadır. Başarılar.

Aşağıda verilen lisanlardan hangisi Türkler tarafından tarih boyunca kullanılmamıştır?
Osmanlıca için aşağıdaki ifadelerden hangisi uygundur?
Osmanlıca için aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur?
1- Osmanlıcada sayılar sağdan sola yazılır 2- Ra harfi, kendinden sonra gelen harfle birleşir. 3- Dat harfi Arapça asıllı kelimelerde kullanılır. Bu ifadelerin doğru yanlış seçeneği hangisinde doğru verilmiştir?
Aşağıdaki görselde yazan saat hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Osmanlıca saat
Aşağıdaki verilen matematik işleminin sonucu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
Osmanlıca matematik
ذ (ze) harfi ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
Osmanlıca öğrensen ne kazanırım sorusuna hangi seçenekte doğru cevap verilmemiştir?
Harfler ile ilgi aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
Hat çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?