Nazar Duası ve Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dualar

admin 324 Görüntüleme
6 Dk. Okuma süresi

Nazar dediğimiz göz değmesinin mahiyeti ve nasıl etkilediği tam olarak bilinmemekle birlikte bazı insanların bakmasından olumsuz etkiler geldiği ve bu durumun dinimizde de geçerli olduğu bilinmektedir.

Nazar Duası Nedir? Böyle bir şey olduğunu düşündüğümüzde bizler neler yapabiliriz?  Evet toplumumuzda negatif enerji ve göz değmesi olarak da bilinen Nazar hakkında bilgiler nelerdir? Nazar değmesinin belirtileri nelerdir?  Hangi duaları okumalıyız? bu konu ve sorular hakkında araştırarak derlediğimiz bilgileri bir araya getirdik.

Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında Esed oğullarından olan birinin nazarı çok değiyordu. O zat üç gün bir şey yemez ve sonra çadırını kaldırıp oradan geçen bir deveye “Bunun gibi bir deve hiç görmedim” dese deve hemen yere düşer ve deve hastalanırdı.

Bunu bilen müşrikler bu adama gelerek Hz. Peygamberi nazarla öldürmesini tembih ettiler. Ama bu hainlerin planları tutmadı zira Allah Resulullah’ı onun nazarından muhafaza etmiştir.

Nazar Nedir?

Lugatta “bakmak, görmek ve düşünmek” manasında kullanılırken nazar kelimesi genel manada “beğenilen hoşa giden bir şeye kıskanarak bakmak veya ona zarar verecek şekilde bakmak” olarak kullanılmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v.) göz değmesi ile ilgili olarak şu şekilde buyurmuştur. “Nazar (Yani göz değmesi) haktır.” (Buhari, Tıb 36) . Yüzünde sarılık gördüğü birisine “Bu zat için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” demiştir. (Buhari, Tıb, 35)

Nazar ilk etapta kıskançlık hased duygusuyla ortaya çıkan zarar verici etkiye sahip göz ve bakış olarak bilinir. Halbuki hayranlık, aşrı muhabbet ve övgü sözlerin de nazar olarak ortaya çıktığı ve karşıdakini olumsuz etkilediği görülmüştür. Nazar bir insana değebileceği gibi bitki, hayvan hatta cansız olan varlıklara bile değebilir. Meşhur olmuş bir söz var ki nazar insanı mezara deveyi kazana sokar. Hatta ölüme bile götürür. 

İlginizi Çekebilir:   Rika hat ile yazılmış güzel bir dua

Ondandır ki beğendiğimiz zaman ya da hoşlandığımız zaman kim olursa olsun ona maşallah barikallah ve la kuvvete illa billah demek en güzelidir. Bu sözler ile inşallah nazar değmez. Zira bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur “Her kim hoşuna giden bir şey görür de; Maşallah, lâ kuvvete illâbillâh (Yani Allah’ın istediği olur. Ondan hariç kuvvet ve kudret sahibi yoktur) der ise o kişiye hiçbir şey zarar veremez.” (Beyhaki, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

Nazardan Korunmak İçin Ayet

Nazardan korunmak için Kur’an-ı Kerim’de bulunan Kalem Suresinin 51. ve 52. ayetleri okumamız alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Bu ayetlerin nazara karşı tedavi edici hususiyeti olduğu belirtilmiştir. Bu ayet tek sayı ile okumak güzeldir.

Nazar ayeti

Ve in yekâdüllezine keferû leyuzligûneke biebsârihim lemmâ semîûzzikra ve yegûlüne innehü lemecnun ve ma huve illâ zikrun lilâlemîn “Kuşkusuz inkar edenler, zikri (yani Kuran’ı) işittikleri vakit gerçekten seni, neredeyse gözleri ile yıkacaklardı. Onlar sana “Gerçekten delidir.” diyorlar. Halbuki Kur’an tüm alemler için büyük bir uyarıcıdır.

Peygamberimizin Okuduğu Nazar Duası

Peygamberimiz (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi ve her türlü şerlerden, kötülüklerden korunması için aşağıdaki duayı okuduğu bildirilmiştir. Bu duayı aynı zamanda Hz. İbrahim peygamberin oğullarına da okuduğu rivayetleri vardır.

Nazar duası

Euzubikelimâtillâhi’t-tâmmeti minkülli şeytanin ve hammetin ve minşeri külli aynin lammeh (İbn Mâce, Tıb, 36). Meali “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden (zehirli hayvanlardan) ve kem nazarlardan Allah’ın kusursuz kelimelerine sığınırım.”

Nazar için Peygamberimiz (s.a.v) “Allahümme barik fihi vela tedarruhü” okurdu. Yani “Allah’ım, bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme” (İbni Sünni) Hem rivayetlerde “Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana o gün nazar değmez” buyurulmuştur. (Deylemi)

İlginizi Çekebilir:   Kitaplara İman Nedir? İlahi Kitaplar ve Peygamberler 

Peygamberimiz (s.a.v) Nas ve Felak Surelerini okuyup buyurdu ki:

Nazar duasi

“Bismillahillezi layedurru maasmihi şeyün filardı vela fissemai ve hüvessemiulalim” (İbni Mace). Meali Yüce Allah’ın adı ile hareket ederim. O Yüce Allah ki O’nun mübarek adıyla hareket edildiğinde gökte ve yerde hiçbir şey onu okuyana zarar vermez. İşte bu duayı sabah akşam besmele ile beraber 3 kez okuyan, büyü, nazar bela, kem göz ve zulümden korunur.

Nazara Karşı Alınacak Tedbirler

Öncelikle yukarıda belirtilen dualar öğrenilerek ezber edilerek okunabilir. Samimiyetle ve içten okumak bu noktada önem arz eder.

Nazar değmesinden muhafaza olmanın yollarından biri de, korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemektir. Bu noktada şu örnek cayi dikkattir.  Hz. Osman (r.a.) çok güzel bir çocuk görmüştü. O çocuğu nazardan muhafaza için çocuğun ailesine şöyle dedi: “Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz.” 

Göz değmesinden muhafaza yollarından birisi de görüp beğenilen bir şey olursa onu gören kişinin “Allah (c.c.) onu sana mübarek eylesin.” şeklinde bereketle dua etmesidir.

Nazar Boncuğu Caiz midir?

Nazar boncuğu ve benzeri şeylerden medet ummak bunun için boyuna veya herhangi bir yere takılması asla caiz olamaz. Zira bu tür davranışlarda bulunanlar için Peygamberimiz (s.a.v) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak en güzelidir. Zira böyle hurafelerden medet ummak biz Müslümanlara asla yakışmaz vesselam. Bu konu ile alakalı olan belalara ve musibetlere karşı okunan sekine duası için linke tıklayınız. 

Bu makaleyi paylaş
2 İnceleme
  • Abdurrahim Açıkgöz says:

    Maşallah sübhanallah, Vela havle Vela kuvvete illabillahilaliyyilazim.Allahım bizleri nazara karşı korusun Amin. Emeğiniz için verdiğiniz bu güzel bilgilerden dolayı teşekkürler hocam

    Yanıtla
  • Vakanuvis says:

    Kalem suresinin bu ayetleri nazar değmesiyle alakalı değildir.

    Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir