Miraç Kandili Nedir? Önemi ve Fazileti Nedir?

admin 381 Görüntüleme
12 Dk. Okuma süresi
Miraç kandili Nedir?

Miraç Kandili nedir? Miraç gecesinin anlamı, önemi ve fazileti nedir? Miraç gecesinde neler oldu? Miraç Kandili’nde yapılacak dualar ve ibadetler nelerdir? Kısaca Miraç hakkında her şey bu yazımızda.

Miraç Kandili kelime anlamı olarak göğe çıkmak, yükselmek anlamlarına gelir. Arapça uruc (merdiven) kökünden gelmektedir. Mübarek Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denilmektedir. Başka bir ifade ile Miraç Gecesi Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği gecedir.

Miraç Kandili nedir?

Başka bir ifade ile Miraç Kandili şöyle tarif edilebilir. Allah’ın muradıyla Hazreti Peygamber (s.a.v)’in hem ruhuyla em bedeniyle beraber Burak isimli bir bineğe binerek Hazreti Cebrail ile beraber Mekke’de bulunan Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya  yani Beytü’l–Makdis’e kadar yapmış olduğu gece yolculuğu ki buna İsra denilir.

Oradan da bir miraç ile (manevi asansör) yedi kat göğe yükselip Sidretü’l–Müntehâ’ya gitmesi, burada Hazreti Cebrail’i arkasında bırakıp Refref denilen bir binekle Yüce Allah’ın huzuruna varması ve Onun cemalini yakinen müşahede etmesi,  zaman ve mekân üstü konuşması olaylarına Miraç denilir.

Hazreti Peygamberimiz (s.a.v) bu mübarek gecede pek çok hale şahit olmuş ve kendisine  pek çok ikramlarda bulunulmuştur. Aynı zamanda hiç bir kimsenin ulaşamayacağı manevi alemlere ve makamlara ulaşmıştır.. İşte biz bu geceyi her yıl Miraç Kandili olarak idrak ediyoruz. Pek çok Allah dostu demişler ki Miraç gecesi Kadir gecesinden sonra en faziletli gecedir.

Bu hadise Kuran’da şöyle anlatılmıştır. “Bir gece kulunu (Hz. Muhammed s.a.v) , Mescid-i Haram’dan kendisine ayetlerimizden bazlarını gösterelim diye, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya (Kudüse) götüren Allah, her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Kuşkusuz O, her şeyi hakkıyla bilen ve hakkıyla görendir.” (İsra suresi 1. Ayet)

Miraç Gecesinin önemi ve fazileti nedir?

Hazreti Peygamber, amcası Ebu Talip’in ve kıymetli eşi Hz. Hatice (r.a.) validemizin vefat etmesi ile çok hüzünlenmiş, müşriklerin üç yıla yakın süren ablukası ve arkasından Taiflilerin taşlarla saldırması ile daralan Allah Resulü (s.a.v.) tam bu zamanda bu miraç olayı ile harikulade bir teselliye ve ihsan–ı İlahiye ümmeti ile beraber nail olmuştur. 

Rahmet ve hikmetlerle dolu olan bu gecenin en önemli hususlarından birisi de Hazreti Peygamberin (s.a.v) Yüce Allah’tan bizatihi vasıtasız olarak vahiy almasıdır.

 Öyle ki Miraç Kandili dediğimizde ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir. Böyle mübarek gecelerde manevi kazanç birden bine çıkar. Normalde Cenab-ı hak her haseneye bire on verirken bu bazen 70, bazen 700, bazen 1000 bazen de kadir gecesinde 30.000’e kadar çıkar. Miraç Kandili zamanında bu ecrin 20.000 olduğu rivayet edilmiştir.   

İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu gece beşeri olan bütün perdeler kaldırılmış, idrak ötesinde ve ilahi ölçülerle meydana gelmiş bir lütuftur. Ve bu lütuf ile ihsanlar sadece Hazreti Muhammed (s.a.v) ve onun ümmetine nasip olmuştur.

Yine aşağıda yazıldığı üzere Miraç Kandili dediğimiz bu gecede Hazreti Peygamber (s.a.v) ümmetine pek çok hediyeler getirmiştir.

Miraç Kandili dediğimiz bu gecede neler olmuştur?

Hazreti Muhammed (s.a.v) bir gece Kabe’de Hatim bölgesinde yatarken, Hazreti Cebrail (a.s.) geldi ve mübarek göğüslerini yardı. Mübarek kalbini zemzem suyu ile yıkadı ve sonra içini iman ve hikmetle doldurarak eski hâline geri getirdi. 

Sonrasında binek olan Burak ile (normalde bir zamanla bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa’ya beraber uçtular. Mescid–i Aksa’da hazır bir şekilde bekleyen bütün peygamberlerin ruhlarına imam oldu ve namaz kıldırdı.

Burada imamlığı evvelen insanlığın babası olması hasebiyle Hz. Adem’e ve Halilullah olan Hz. İbrahim’e teklif ettiğine ama onların kabul etmediğine dair rivayetler vardır. Bu hadise bize gösteriyor ki onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varisi Hz. Muhammed’dir. (s.a.v.)

İlginizi Çekebilir:   Peygamberimizin Fiziksel Özellikleri

Sonra kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. O ise fıtri ve doğal olan sütü içti. Bu bize ümmetinin doğru yola iletildiğini anlatıyordu. Arkasından miraç yani manevi bir asansör ile göklere çıkartılmış ve yedi kat semaları bir bir gezdirilmiştir.

Miraç gecesinde hangi peygamberler ile görüştü? 

Miraç Kandili

Hazreti Muhammed (s.a.v)  her kat semada bir peygamber ile görüşmüştür. 1. kat semada Hz. Adem, 2. Kat semada Hz. İsa ve Hz. Yahya, 3. Kat semada Hz. Yusuf 4. Kat semada Hz. İdris 5. Kat semada Hz. Harun 6. Kat semada Hz. Musa ve 7. Kat semada Hz. İbrahim ile görüşmüş ve hasbihal etmiştir.

Allah’a ibadet eden çeşit çeşit melekleri, cennetin katlarını ve kat kat cehenneme varıncaya kadar her şeyi ile ahiret hayatını müşahede etmiştir. Mülk ve meleküt alemlerinin tamamını dolaşmıştır.

Hazreti Cebrail daha sonra Hazreti Peygamberi (s.a.v.)’i daha da yükseklere çıkardı. Öyle bir yere vardılar ki kaderi yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu.  Nihayette varlık alemlerinin son sınırı olan Sidretü’l–Münteha’ya geldiler.

Hazreti Cebrail Hazreti Muhammed’e (s.a.v)  “İşte burası Sidretü’l–Münteha’dır. Eğer ben buradan bir parmak ucu ileri geçsem, yanarım.” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’e burada Beyt–i Mamur denilen dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği yer gösterildi.

Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak ikram edildi.  O ise yine sütü tercih etti. İçtiği süt, onun ve ümmetinin yaratılışı, temizliğiydi. Ayrıca şehitlerin ve takva sahiplerinin cenneti olan Cennetü’l–Me’va’yı müşahede etti.

Hazreti Cebrail’i geride bırakan Zât–ı Ahmediye (s.a.v.), burada Refref denilen bineğe binerek Arş–ı A’lâ’ya uruç etti yani yükseldi. Ta Kab–ı Kavseyn olarak tabir edilen “imkan dairesinin bitişi vücûb dairesinin başlama sınırına” geldi.

Huzur–u Kibriya’da Zat–ı Akdes’e iki yay kadar veya daha da  yaklaştı. Cemalullah ile teşrif oldu. Perdesiz ve vasıta olmaksızın olarak müşahede etti. Zaman ve mekandan münezzeh bir şekilde Allah ile konuştu.

Daha sonra tekrar Refref isimli bineğe binerek Sidre’ye geri geldi. Orada Hazreti Cebrail’i asıl şekliyle (aynı ilk defa Hira’da gördüğü şekliyle) gördü. Sonrasında yine Hazreti Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar ani bir zaman içinde Kabe’ye geri döndüler.

Miraç gecesi o kadar güzeldi ki Hazreti Peygamber ondan daha güzel bir şey görmedim. demiştir.  Miraçtan geri dönerken beraberinde ümmetine çok büyük ve güzel hediyeler getirmiştir.

Miraç Kandili gecesinin meyveleri nelerdir?

Birincisi: Beş vakit farz namazı getirmiştir. Öyle ki şuurla ihlasla kılınan o namazlar, ümmetin adeta miraç asansörleri olacaktır.

İkincisi: Bakara suresinde geçen ve Amenerrasulü olarak bildiğimiz ayetleri vasıtasız olarak bizatihi alarak kendisi getirmiştir.

Üçüncüsü: Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölen kimselerin günahlarının afv olacağı ve Cennet’e gidebilecekleri müjdesini getirmiştir.

Dördüncüsü: İyi bir amel işlemeye halis niyet eden birisine (onu yapamasa dahi) bir sevap; şayet yaparsa on sevap, ancak kötü bir amel işlemeye niyet eden birisine (onu yapmadığı sürece) hiçbir günahın yazılmayacağı, şayet o günahı işlerse sadece bir günah yazılacağı müjdesini ümmetine getirmiştir.

Beşincisi: Görmediğimiz ve gaybi olarak inandığımız  Allah, melekler, cennet ve cehennem gibi bütün iman esaslarının hak ve gerçek olduğunu görüp gelmiştir. Allah’ın cemalini kendisi görmekle beraber ümmetinin de göreceği müjdesiyle gelmiştir. 

Bir diğer hediye de şudur; Miraç Kandili gecesinde Allah ile karşılıklı selamlaşma ve konuşmalarında bulunan bazı sözleri getirmiştir. Bu sözler Et–Tahiyyatü diye meşhurdur.  Bütün namazlarda teşehhütte otururken okuruz.  Bu sözler miraçta Allah ile Habibi (s.a.v) arasındaki o kutsi sohbeti bize hatırlatmakta ve bir benzeri konuşmaya namaz kılanı dahi mazhar etmektedir.

İlginizi Çekebilir:   Rika hat ile yazılmış güzel bir dua

Miraç Kandili Gecesi ile ilgili sorular

Miraç Kandili

Sual: Miraç Kandili dediğimiz gecede Cennet ve Cehennemi ve içindekileri gördü. Lakin henüz kıyamet kopmadı. O zaman bunları nasıl gördü?

İmam-ı Rabbani hazretleri demiş ki: Miraç gecesinde zaman ve mekan dairesinden çıkmıştır. Onun için ezel ile ebedi tarafı eşit yani bir an olarak ona göründü. Zaman dairesinden çıktığı için evveli ve ahiri aynı anda görebilmiştir.

Sual: Miraç sadece ruhen olmuştur veya rüyada olmuştur diyenler var. Böylelerine ne demek icap eder?

Hazreti Peygamber (s.a.v.) efendimizin fiili olan mucizeleri pek çoktur. Bunlardan birisi de, Miraç mucizesidir. Miraç dediğimiz hadise hem ruh hem de beden ile olmuştur.

İsra suresinin ilk ayeti buna bir delildir ki  Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gitmek dahi bir ay iken bir anda gitmiştir. Müşrikler, miracı duyduklarında inanmadılar ve imtihan etmek istediler. Mescid-i Aksadan sordular o da açıkça her şeyi bildirdi.

Yine aynı ayette geçen ayetlerimi göstermek için denilmesi, göklere çıkarıldığını gösteriyor.

Hem Miraç hadisesinin bir benzerini kendimizde rüya vasıtasıyla görüyoruz. İslam tarihinde ise pek çok evliya bastı zaman ve tayyi mekan olarak fiili bir şekilde göstermişlerdir. Şahitleri pek çoktur.

Hem Allah’ın kudreti nihayetsizdir ona hiçbir şey ağır gelmez.

Miraç hadisesinin uyanık bir şekilde ve ceset ile olduğunu, Ashabı, tabiinin, hadis, fıkıh ve kelam alimlerinin çoğunluğu ittifakla haber vermişlerdir.

Sual: Miraç kandili gecesi Kur’an’da geçiyor mu? Evet, İsra suresi 1. Ayet ve Necim suresi 5. ayette geçmektedir.

Miraç Kandili gecesinde neler yapmalıyız?

Kandil geceleri affedilmek, mağfirete ulaşmak, ecir ve sevap kazanmak, bela ve musibetlerden kurtulmak ve Allah rızasına ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını kısaca hatırlamakta yarar vardır.

Mevlid kandillerinde kutlu doğumunu anlatan Mevlidler olduğu gibi Miraç kandili gecesinde de semavi seyehati ifade eden Mi’râciyeler vardır. Meşhur Süleyman Çelebi’nin “Söyleşirken Cebrail ile kelam / Geldi Refref önüne, verdi selam” ilen devam eden mi’raciyesi en çok bilinenler arasındadır.

Miraç gecesinin gündüzünde oruçlu olmak, geceyi ise ibadetlerle ihya etmenin ecri büyüktür. 

Miraç Kandili Namazı

Bu gece on iki rekat nafile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Her rekatta Fatiha suresi okunur sonrasında zammı sure okuyarak iki rekatta bir selam verilir. Sonra 100 kere:

 “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.” denilir. Anlamı “Allah’ı tespih ederim/bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.”  Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Efendimize salat ve selam göndermelidir. Bu zikirleri bitirince istediği duayı yapar.

Çokça kuran Kur’an–ı Kerim okunmalı ve dinlenmelidir.

Hazreti Peygamberin (s.a.v.) şefaatini ümit ederek, onun ümmetinden olma şuuru ile salat ü selamlar getirilmelidir.

Varsa kaza namazı kılınmalı veya nafile namazlar kılınmalıdır.

Tefekkürde bulunulmalı ve hayatımızın muhasebesi yapılarak çokça dualar hem kendisine hem mümin kardeşlerine yapmalı, zikir, evrad, ezkar ile geceyi değerlendirmelidir.

Günahlarımıza samimi bir şekilde tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Bu geceyi fırsat bilerek gaflette olmadan bol bol dua etmeliyiz.

Müminlerle birbiriyle helalleşmeli, küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı ve kederli olanların, yetimlerin, öksüz ve hastaların yüzleri güldürülmelidir.

Vefat etmiş arabalarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin ve Allah dostlarının kabirleri ziyaret ederek dua edilmelidir.

Hayattaki olan akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla tebrik edilmeli; duaları istenmelidir.

Tüm kardeşlerimizin, sevdiklerimizin ve Alemi İslam’ın Miraç Kandili gecesini canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu mübarek gecenin barış, huzur, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Selametle kalınız.

Osmanlıca Eğitim nedir? buradaki makalemizi okuyabilirsiniz. 

Osmanlıca isim ve isminiz nasıl yazılıyor? Linke tıklayınız.

Osmanlıca Dersleri öğrenmek ister misiniz? 8 ders ile çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. 

Osmanlıca kandil mesajları için linke tıklayınız. 

Bu makaleyi paylaş
2 İnceleme
  • Abdurrahim Açıkgöz says:

    Rabbim bizleri bu gece hürmetine bağışlanan kullarından eylesin, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi ,hayır ve hasenatlarımızı kabul eylesin, günahlarımızı ve kusurlarımızı affeylesin dualarımızı kabul eylesin yine böyle mübarek gün ve gecelere ramazan ayına ulaştırmayı nasip eylesin Miraç kandilimiz mübarek olsun amin.

    Yanıtla
  • vorbelutrioperbir says:

    I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

    Yanıtla

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir