Asli harlerin başına mim harfi getirilerk elde edilen sülasi masdar çeşitlerindedir. Meşhur olmuş Osmanlı Türkçesinde çokça kullanlan dört vezni bulunmaktadır. Bu vezinler şunlardır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Mimli Masdarlar

Not: Mef’alet ve Mef’ilet vezinlerinin sonında olan let kısmında olan te osmanlıcada yuvarlak he ile gösterilebilir. Yani Mef’ale yada Ma’ile olarak gelebilir.

Mimli Masdarlar Örnekler

Mimli Masdarlar örnekleri