Çok kolay sen de öğrenebilirsin.

Mehmet Şemseddin Efendi Tekkesi kitabesi

0 190

Mehmet Şemseddin Efendi Takkesi Hırka-i Şerif cami yakınlarında Mimar Sinan Mahallesi Keçeciler caddesi üzerinde bulunan tekkeyi inşa eden yani banisi, oradaki evini Kadiri tekkesi olmak üzere vakfetmiş olan Mehmet Şemseddin Hazretleridir. 

Akşemseddin Tekkesi ve Şeyh Muhyi Efendi Tekkesi olarak da adlandırılan tekke, 1895-96 yılında Müşir Asaf Paşa tarafından onarılmıştır.

Mehmet Şemseddin Efendi rivayetlerde  Fatih’in hocası Akşemseddin’in torunlarında olduğu vardır. Zaten bu tekkenin hemen yanında Akşemseddin Cami’nin bulunması bu rivayeti doğruluyor. 1812 yılında vefat eden Mehmet efendi tekkenin mezarlığına defin edilmiştir.

Zamanla tahrip olan tekke Müşir Asaf Paşa tarafından tamir ve inşa ettirilmiştir. Halen tekkenin üzerinde bulunan ve Talik hattı ile yazılan bir kitabe bulunmaktadır.

İşte tekkede bulunan ve tamiratı anlatan Kitabe; 

Mehmed Şemseddin Efendi Tekkesi kitabesi
Onarım kitabesi

Kitabede şöyle yazmaktadır.

 Es-Sultan ibni’s-Sultan el-Gâzî Abdülhamîd-i Sânî Hazretleri’nin

asr-ı hümâyûn-ı mülûkânelerinde müşîrân-ı izâmdan Asaf Paşa

Hazretleri işbu dergâh-ı şerîfi müceddeden inşâ eylemiştir. Sene 1311” yazılıdır.

Kelime İnceleme

Asr-ı hümâyûn-ı mülûkâneleri: Padişahın zamanında

Müşîrân-ı izâm: Azam büyük askerlerden 

Müceddeden: Yenileme, restorasyon

1965 yılında bakımsız kalan ve metruk bir hale gelen bu tekke daha sonra maalesef Anıtlar kurulundan izin alınmadan yıkılmıştır. Daha sonraları burada inceleme yapan kurul üyeleri tekkenin yanında bulunan türbede talik hattı ile yazılmış 13 mısralık bir levha bulmuşlardır. Bu sırada türbe çatısı çökmüş ve zarar görmüş durumdadır. Daha sonra restore edilerek günümüze kadar gelmiştir.

Kitabe nedir?

Tarihi bir eserin veya binanın ne zaman yapıldığı ne zaman tamir edildiği ve tarihi eser hakkında bilgilerin bulunduğu taştır. Kitabeler taştan olabildiği gibi mermer, çini, ahşap, maden vb. şeylerden de olabilir.

Kitabeler ile ilgilenen ve konusu kitabeler olan ilime ise Epigrafi denir. Kitabelere aynı zamanda yazıt da denmektedir. Kitabeler bugün tarihçilerin ve arkeologların en önemli kaynak ve vesikaları konumundadır. Sitemizde bulunan 4. kur dersleri kitabeler hakkında bilgi vermektedir. 

Allah’a emanet olunuz. Selametle kalınız. Değerli yorumlarınızla siteye destek verirseniz sevinirim.

Köprülü Mehmet Paşa Kitabesi isimli yazımızı okudunuz mu?

Halet Efendi Kütüphanesinde bulunan kitabe isimli yazımızı okudunuz mu?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.