Kitaplara İman Nedir? İlahi Kitaplar ve Peygamberler 

admin 317 Görüntüleme
5 Dk. Okuma süresi

Kitaplara iman nedir? İman esasları içerisinde bulunan bir hakikat Allah’ın iman eden kullarına yol göstermek ve bilgilendirmek için peygambere vahiy edilenlerin yazıya geçirilmesi manasına gelir.

Kitaplara iman başka bir ifade ile Yüce Allah tarafından bazı peygamberlere kitap indirilmesine ve bu kitapların doğru ve hakikat olduğuna iman etmek anlamına gelmektedir.

Kitaplara iman denildiğinde yalnızca Kuran anlaşılmamalıdır. İlahi kitaplar olan Tevrat, Zebur ve İncil de anlaşılır. Hıristiyan ve Yahudilere İncil ve Tevrat indirildiği için onlara aynı zamanda “Ehl-i kitap “denilir. İlahi kitaplar Allah katından gelmiş olması sebebiyle “semavî kitaplar” da denilir.

Kuran’da Şura suresi 15. ayette şöyle geçer.  “(Ey Muhammed) onun için sen çağrına (tevhide) davet et ve emir olunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına tabi olma ve şöyle de. Ben Allah’ın indirdiği her kitaba iman ettim ve aranızda adalet etmekle memur oldum…” ayeti ile Hz. Peygambere seslenmiş,

Biz Müminlere ise Nisa suresi 136. ayette “Ey iman edenler, Allah’a, resulüne, peygamberine indirdiği kitaba (Kuran’a) ve daha önce indirdiği kitaba (lara) iman ediniz. Kim de Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam anlamıyla sapıtmıştır” diye seslenerek kitaplara iman etmenin bir iman esası olduğunu beyan edilmiştir.

İman esasları birbiriyle bağlıdır ve birbirinden asla ayrılmazlar. Ben Kitaplara iman ederim ama başkasına iman etmem diyemeyiz. Allah’a iman ediyorsak bu iman bizi meleklere iman etmeye dahi yol gösteren peygamberlere iman etmeye bizi götürür. Onların neticesi bizi kitaplara iman ve ahirete imana götürür ki bu esaslar birbirinden asla ayrılmazlar.

İlginizi Çekebilir:   Hamilelikte Okunacak Dualar Sureler ve Zikirler

Kitaplara iman hakikati Allah’ın kelâm sıfatına bakmaktadır. Bu sıfatın neticesidir ki Peygamberlerine vahiy ile bildirildiği ayetler yazılmıştır. Peygambere inzal olan bu kitaplara ilahi kitaplar ismi verilmiştir. Nedeni ise bu kitapların Allah (c.c) tarafından gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda asla hiçbir insan sözü ve etkisinin olmamasıdır.

Kitaplara İman

4 büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir? Tevrat Hz Musa peygambere, Zebur Hz Davut peygambere, İncil Hz İsa peygambere ve Kuran ise Efendimiz Hz Muhammed Mustafa’ya (asm) gönderilmiştir.

Bugün iman eden bizler ilahi kitapların şu an ki hallerine değil de Allah’tan gelmiş ve bozulmamış olan kitaplara inanmakla yükümlüyüz. Maalesef İlâhî kitaplardan bazıları ya tamamen kaybolmuş ya da değiştirilmiştir. Bugün elimizde onlardan sahih olarak hiçbir şey kalmamıştır. Örneğin Hz. İbrahim (a.s)’in sahifeleri bu nevidendir..

İlahi kitaplardan Tevrat, Zebur ve İncil zamanın geçmesi ile insanların iyi ya da kötü niyetli hareketleri sonucu değişikliğe uğramış ve bozulmuştur. Lakin Kuran Allah’ın gönderdiği halde varlığını aynen devam ettirmiştir. Asla hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar sapasağlam gelmiştir.

Bu husus kıyamete kadar da değişmeyecektir. Zira bu hakikate işareten ayette “Kur’an’ı şüphesiz biz indirdik. Elbette onu bozulmadan yine biz muhafaza edeceğiz” (Hicr 15/9) denilmiştir.

Kur’an içinde bulunan ayetleriyle kendinden evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Bununla beraber onların ortaya koymuş olduğu bazı hükümleri ise ortadan kaldırmış ve yeni hükümler getirmiştir. Mümin isek iman sahibi isek Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kuran’a tam olarak tabi olmalıyız.

İlginizi Çekebilir:   El-Cebbar Ne Demek? El Cebbar Esması Faziletleri

Bizler bilmeliyiz ki Peygamber göndermek ve kitap indirmek Allah için bir zorunluluk değildir.  Asıl ihtiyacı olan peygamberler ve kitaplara bizleriz. İnsanlar yaratılırken bazı kabiliyetlerle donatılmış olup gayretiyle, aklıyla bazı bilgiler öğrenebilir.

Lakin bütün bu yetenekler yine de sınırlıdır. Zira insanoğlu aynı zamanda aciz ve fakirdir. Her daim ilahi yardıma ve kutsal kitaplara ihtiyacı vardır. Bu hali bilen Yüce Allah, bir ihsan ve ikram olarak bizlere peygamberleri vasıtasıyla kitaplar indirmiş ve bu ihtiyaçlarımız için yol göstermiştir.

İlahi kitaplar Allah’ın hükümlerinin olduğu ilk kaynaktır. Bu kaynakta dinimizin inanç esasları, ameli ve ahlaki hükümler, farzlar, helal ve haramlar, ahiret hayatı ve Allah’ın isim ve sıfatları bulunmaktadır.

Velhasılıkelam

İlahi kitaplar doğrudan Allah katından gönderilmiştir. Bu noktada söz ve de mana olarak Allah kelamıdır. İlahi kitapların hedefi nedir? diye sorsak insanları sapıklıktan kurtarmak, hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve iki dünyada mutlu kılmaktır.

Kitaplara iman etmek iman esasıdır ve iman etmek farzdır. Bununla beraber Kuran bizlere her iki dünya saadetinin anahtarını veriyor. O vakit haydi hep birlikte kuran okumaya ve anlamaya çalışalım. Allah’a emanet olunuz. Vesselam. 

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir